„PraktiKalendárium” Facebook Nyereményjáték 2022
Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató
1. A Játék elnevezése, szervezője:

A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező, székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.) játékot hirdet a Facebookon „PraktiKalendárium” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Intren Kft. (a továbbiakban: Szervező megbízottja, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78.) látja el.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos)

A Játékból ki vannak zárva:

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
  • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022.12.01. napján 08.00.00 órától 2022.12.24. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok (kommentek) nem vesznek részt a Játékban.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező Facebook szerverére történő beérkezés perc pontosságú időpontja.

4. A Játék menete:

A Szervező megbízottja 2022. december 1–24. között minden nap egy-egy kérdést tesz fel a Praktiker Facebook oldalán (https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag, a továbbiakban: Rajongói oldal). A napi egy posztban megjelenő kérdésre hozzászólásban kell megadni a helyes választ. Egy Játékos többször is hozzászólhat a nyereményjáték felhívás poszthoz, azonban egy Játékos csak egy, a fentieknek megfelelő hozzászólással vehet részt az adott napi játékban. Több hozzászólás esetén a Játékos utolsó hozzászólásával kerül be a nyereményjátékba.

A Játék során egy Játékos csak egy napi nyereményre jogosult.

A Szervező megbízottja a kérdéseket minden nap 10:00 órakor közzétett posztban teszi fel a Praktiker Facebook oldalán. Az előző napi játék a poszt másnapján 10:00 órakor lezárásra kerül.

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

A Játékosok a Rajongói oldalon a nyereményjáték poszthoz tett hozzászólásukban megjelenő nevük, és a link mögött található profiljuk alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik, illetve, amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázati komment, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a kommentelést nem lehet végrehajtani.

A Játék napi posztjaihoz érkező hozzászólásokat Szervező megbízottja moderálja, azaz megszűri és törli azon hozzászólásokat, melyek:

- utalást tartalmaznak a Szervező termékeivel konkurens termékre, vagy
- erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket tartalmaznak, vagy
- politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak.

A napi nyeremények – a fenti okok miatt nem törölt - hozzászólást adó Játékosok között kerülnek kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal.

5. Nyeremények

A Játék során helyes választ adó Játékosok az aznapi kérdésben megjelölt tárgyi nyereményt nyerhetik meg. A Játék napi nyereményei a következők:

Sorsolás napja

Cikkszám

A termék megnevezése

Mennyiség

2022.12.01.

323540

GÖMB SZETT 24X30MM, MŰANYAG, 24DB-OS PIROS SZÍNBEN

1

2022.12.02.

411912

EDÉNYALÁTÉT SZETT 2 DB-OS MÉZESKALÁCS-KOCKÁS, KARÁCSONY

1

2022.12.03.

411153

DEKOR MANÓ FEJ LEDES, 20CM, 2 FÉLE MODELL

1

2022.12.04.

-

5 000 FT ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNY

1

2022.12.05.

411079

DEKOR CSILLAG FÜGGŐ 10CM, PLÜSS VILÁGOS-/SÖTÉT RÓZSASZÍN, 2 FÉLE SZÍNBEN

2

2022.12.06.

411557

KARÁCSONYI MINTÁS SPATULA 30CM 3 FÉLE MODELL

1

2022.12.07.

411094

KARÁCSONYFADÍSZ GÖMB MŰANYAG, 6DB-OS EZÜST/RÓZSASZÍN

1

2022.12.08.

410887

DEKOR NYALÓKA FÜGGŐ 17CM, 3 TÍPUS

2

2022.12.09.

296950

FÉNYFŰZÉR GÖMB, FEKETE 10 LEDES

1

2022.12.10.

332549

FENYŐ MAKETT MELEGFEHÉR LEDDEL

1

2022.12.11.

-

5 000 FT ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNY

1

2022.12.12.

411076

DEKOR LÁNY FÜGGŐ 12CM, RÉNSZARVASOS, 3 TÍPUS

2

2022.12.13.

323538

GÖMB SZETT 24X30MM MŰANYAG, ARANY SZÍN, 24DB-OS

1

2022.12.14.

408332

TOLDHATÓ FÉNYFÜZÉR 'DEKORTREND' 50LED, MELEG FEHÉR, 4M

1

2022.12.15.

332529

MŰANYAG GÖMB "PRETTY" 24DB/SZETT

1

2022.12.16.

411915

KARÁCSONYI MINTÁS LÁBTÖRLŐ 40X70CM 3-FÉLE

1

2022.12.17.

411041

SZILIKON SÜTŐFORMA KARÁCSONYFA 28 X 25 X 4,5 CM

1

2022.12.18.

-

5 000 FT ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNY

1

2022.12.19.

410894

KARÁCSONYFADÍSZ GÖMB MŰANYAG, 6DB-OS EZÜST/FEHÉR

1

2022.12.20.

408399

FA DEKOR RÉNSZARVAS 18X3X20 CM 2 FÉLE

1

2022.12.21.

407520

DEKOR GÖMB, LED, MELEG FEHÉR 15X15X15CM, ARANY CSILLÁMOS

1

2022.12.22.

411814

KONYHARUHA 3 DB-OS 40X60CM KARÁCSONYI MINTÁS

1

2022.12.23.

332649

DIÓTÖRŐ KATONA-CSAK DEKORÁCIÓ

1

2022.12.24.

-

20 000 FT ÉRTÉKŰ AJÁNDÉKUTALVÁNY

1

6. Sorsolás

A Játék során naponta egy, összesen 24 nyertes kerül kihirdetésre.
A napi nyeremények nyertese (24 nyertes) véletlenszerű sorsolás útján kerül meghatározásra az aznapi poszt alatt hozzászólást írók közül.

A Játék során egy Játékos csak egy napi nyereményre jogosult.

A sorsolások időpontja: 2022.12.02. és 2022.12.22. között minden hétköznap 10:00 órakor kerül kisorsolásra az előző napi nyertes.

A pénteki, szombati és vasárnapi napok nyertesei hétfőnként 10:00-kor kerülnek kisorsolásra.

A december 23-i és december 24-i játék kommentelői közül december 27-én 10:00-kor kerül kisorsolásra a nyertes.

A sorsolás helyszíne: Intren Kft. irodája, 1036 Budapest, Lajos utca 78.

A sorsolás a fenti helyen és időpontokban történik gépi sorsolással.

Az adott napi nyertest Szervező megbízottja mindig a következő nap délelőtt 12 óráig teszi közzé a Szervező Facebook oldalán, illetve ezzel egy időben privát Facebook üzenetben is értesítést küld a nyertesnek.

A nyertes nevének közzététele az átláthatóságot, hitelességet biztosítja, jelen Játék szerves részét képezi.

Az adott napi nyertessel egyidejűleg minden nap 2 pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha

  • a Szervező megbízottja a nyertest a 7. pontban írtak szerint Facebook privát üzenetben értesítette és a nyertes az értesítést követően legkésőbb 3 napon belül nem igazolta vissza a megkeresést;
  • a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (egy személy egy díjra jogosult);
  • a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

Csak és kizárólag a Szervezőtől, vagy a Szervező megbízottjaitól érkező Értesítések tekinthetők hivatalosnak.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg. Egy pályázat (hozzászólás) csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

Szervező megbízottja a nyertest legfeljebb 2 Facebook privát üzenetben értesíti („Értesítés”). A nyertesek nevei és más adatai nem kerülnek közzétételre.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben, és nyereménye kézbesítése érdekében meg kell, hogy adja címét, e-mail címét és telefonszámát. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, adatait nem közli, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező megbízottja jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A Szervező megbízottja a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A tárgynyeremények a Szervező által, heti rendszerességgel kerülnek átadásra a Express One futárszolgálat részére, legkésőbb a kézbesítési cím egyeztetését követő 7 munkanapon belül.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

8. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés:

A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket:

I. Az adatkezelő adatai
Cégnév: Praktiker Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-669019
Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.
Telefonszám: 06.1.323.23.23
E-mail: info@praktiker.hu
Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20-444-3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu

Adatfeldolgozó
Cégnév: Intren Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 894910 Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78.
Telefonszám: +36 1 201 54 68
E-mail:  sales@intren.hu

II. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem vehet részt a játékokban.

III. Az adatkezelés célja
A Játék lebonyolítása (beküldött kommentek ellenőrzése, sorsolás, nyeremények kézbesítése a nyertesek esetében a nyereményadó megállapítása és nyilvántartása, továbbá az ezzel összefüggő számviteli kötelezettségek teljesítése).

IV. Az érintettek köre
A Játékban résztvevő természetes személyek.

V. Az érintett személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

a) név; b) a Játék során írt hozzászólása és annak dátuma, időpontja; a nyertesek esetében: c) nyertességére vonatkozó adat, d) e-mail cím; e) mobiltelefonszám; f) postai cím.


VI.
Az adatok továbbítása
A nyertesek név, cím, e-mail cím és mobiltelefonszám adatai a nyeremény kézbesítése céljából továbbításra kerülnek az Express One Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa utca 12.) futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére.

VII. Adatfeldolgozók
Intren Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 78.

VIII. A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2023. január 31. napjáig, a Nyertes és Pótnyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a díj átadásának napjától számított 8 évig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából, és a Facebook oldalról automatikusan törlésre kerülnek.

IX. Az érintett jogai
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog
b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
c) Helyesbítéshez való jog
d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
e) Tiltakozáshoz való jog
f) Adatkezelés korlátozásához való jog
g) Adathordozhatósághoz való jog
h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja
i) panasz benyújtásának joga.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségek bármelyikén.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

X. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Fődíj átadása előtt kérelmezi.

A Szervező részletes Adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

A jelen Játékszabályzat az utolsó (december 24-i) nyeremény átadásának napjáig a https://www.praktiker.hu/praktikalendarium-nyeremenyjatek címen érhető el.

10. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A Facebookot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022.12.01.

Praktiker Kft.
Szervező

A játékszabályzatot innen töltheted le: „Praktikalendárium” Facebook Nyereményjáték 2022

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!