Kémiai veszélyességi piktorgamok

Piktogram Név Magyarázat
GHS01
Robbanásveszély
Ez a veszélyt jelző szimbólum robbanásveszélyes, önreaktív anyagokra és szerves peroxidokra vonatkozik, amelyek hevítés hatására robbanhatnak.
GHS02
Tűzveszélyes
Ez a veszélyt jelző szimbólum a gyúlékony gázokra, aeroszolokra, folyadékokra és szilárd anyagokra figyelmeztet.
GHS03
Oxidáló hatású
Ez a jelölés olyan oxidáló gázokon, szilárd anyagokon és folyadékokon található, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy fokozhatják a tűz intenzitását.
GHS04
Nyomás alatt lévő gáz
Ez a címke az alábbi termékek csomagolásán van jelen:
• Nyomás alatt lévő gáz, amely hevítés hatására robbanhat;
• Mélyhűtött gáz, amely az extrém hideg miatt fagymarást vagy sérülést okozhat;
• Oldott gázok.
GHS05
Maró hatású
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
GHS06
Mérgező
Az ezzel a jelöléssel ellátott vegyianyagok mérgezőek és nem érintkezhetnek a bőrrel. Belélegzése vagy lenyelése halálos lehet.
GHS07
Irritáló, szenzitiváló
és károsító hatású nyomás alatt lévő gáz
A veszélyt jelző szimbólum jelentése termékenként eltérő lehet:
• Akut mérgezést okoz;
• Bőr-túlérzékenységet, bőr- és szemirritációt okoz;
• Irritálja a légutakat;
• Zsibbadást, álmosságot vagy szédülést okoz;
• Károsítja az ózonréteget.
GHS08
Egészségkárosító hatás
Az ezzel a veszélyt jelző piktogrammal ellátott anyagoknak egy vagy több súlyos egészséget károsító hatása van:
• Rákkeltő;
• Hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre;
• Genetikai mutációt okoz;
• Belélegezve allergiát, asztmát vagy légzési nehézséget okozhat;
• Egyes szervekre nézve mérgező;
• Lenyelve vagy a légutakba jutva halálos vagy ártalmas lehet.
GHS09
Környezeti veszély
Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek veszélyesek a környezetre és vízi toxicitást okoznak.

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!