Szeretnél a következő Praktikezermester lenni?

Május 17-ig még van esélyed, hogy megnyerd értékes utalványunkat és te legyél a következő Praktikezermester!

Meghosszabbítjuk játékunkat, így ha eddig nem tetted, még van időd jelentkezni! Ehhez nem kell mást tenned, csak küldeni egy legfeljebb 3 perces videót, amiben egy általad választott projekt barkácsolását mutatod be. Mindössze ennyi, és máris a tiéd lehet egy Praktiker vásárlási utalvány!

A Játék időtartama: 2021.03.25. – 2021.05.17.

Részletek a játékszabályzatban: a videók alatt, vagy innen letöltve


Nézd meg korábbi mintavideóinkat is: 

 

Praktikezermester” nyereményjáték
Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

 1. A Játék elnevezése, szervezője:

A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező, székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.) nyereményjátékot hirdet „Praktikezermester“ címmel (a továbbiakban Játék), a jelen Játékszabályzatban és Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair & Curtis Communication Kft., (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz.), a továbbiakban: Lebonyolító.

 1. A Játékban részt vevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

-magyar állampolgárságú,

-Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik

-18. életévét betöltötte

-cselekvőképességében nem korlátozott

(továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a Játékszabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Játék leírása:

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező e-mail címére (ezermester@praktiker.hu), a 4. pontban meghatározott időtartamban, a megadott formátumban kell elküldeniük a Játékra készített, 3. személy szerzői, személyes adatok védelméhez fűződő és más jogától mentes videójukat. Amennyiben a fájlméret miatt nem lehetséges az e-mailben történő küldés, a Játékos feltöltheti a pályamunkát egy külső tárhelyre, ebben az esetben ennek elérhetőségét szükséges elküldenie a megadott e-mail címre.

A Játék során olyan videót kell beküldeni, melyen a Játékos a kedvenc, otthon is elkészíthető diy („csináld magad”), barkácsolós projektjét mutatja be.

A 3 legjobb pályamunkát beküldő Játékos Praktiker vásárlási utalványt nyer.

A 3 nyertes Játékos közül kiválasztásra kerülhet 1 Játékos, aki a nyereményen felül lehetőséget kaphat arra, hogy a Praktiker influencere legyen, azaz egyes előre leegyeztetett projektekben képviselje a márkát. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3 nyertes Játékos közül nem választ influencert.

Szervezőnek a beérkezett pályázatoktól függően joga van további kedvezményezett nyerteseket (különdíjasokat) kiválasztani, akik Praktiker ajándékcsomagot kapnak.

A Szervező videóval kapcsolatos feltételei:

 • A videó hossza minimum 30, maximum 180 másodperc lehet.
 • A videó formátuma fekvő (és ne álló) formátumú legyen.
 • A videó formátuma: .mp4, .mov legyen.
 • A videó minimum 1280 x 720 pixel felbontású legyen.
 • A videón a Játékosnak egy tetszőleges otthon is elkészíthető diy / barkács tevékenységet kell bemutatnia kreatív módon.
 • A videón kizárólag a Játékos szerepelhet képmásával vagy más módon felismerhető formában.
 • A videó nem tartalmazhat a képmáson és a Játékos nevén kívül egyéb személyes adatot, mint pl. jármű rendszám, utcanév-házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím.
 • A videóban más cég, márka neve nem hangozhat el.
 • A videóban a Játékos ruházatán, a háttérben nem szerepelhet semmilyen felirat.
 • A videó nem tartalmazhat vulgáris, sértő vagy egyéb vallási vagy kisebbségi szempontból megkülönböztető tartalmat, vagy olyat, amely ellentmond a hatályos jogszabályoknak.
 • A videó nem tartalmazhat erőszakra utaló jeleket, nem tartalmazhat trágár kifejezéseket.
 • A videón nem szerepelhet balesetveszélyes tevékenység.
 • A videó nem sértheti a Szervező üzleti érdekeit.
 • A videó nem lehet kompromittáló.

A videó elküldésével a Játékos nyilatkozik, hogy

 • az általa elküldött tartalom saját szerzői műve, harmadik személy jogától mentes, azon harmadik személynek nincsen semmilyen joga, vagyoni vagy egyéb igénye,
 • az általa elküldött tartalom 3. személy személyiségi jogait nem sérti,
 • elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött videó nyertessége esetén a Praktiker weboldalán és social media felületein nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé válik,
 • fenti nyilatkozatainak valótlansága esetére felelősséget vállal a valótlan nyilatkozatából eredő minden kár megfizetéséért, valamint kötelezettséget vállal, hogy mentesíti a Szervezőt minden olyan igény alól, melyet a fenti nyilatkozatainak valótlansága illetve megszegése miatt harmadik személyek érvényesítenek a Szervezővel szemben.

A beküldött videókat a Lebonyolító moderálja, azaz megszűri és törli azon pályamunkákat, melyek:

 • utalást tartalmaznak a Szervező termékeivel konkurens termékre vagy
 • balesetveszélyes tevékenységet mutatnak be
 • erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző tartalmúak
 • politikai, vallási célú tartalmúak
 • vagy a fent írt feltételeknek nem felelnek meg.

A Szervező a Játék indulását követően megoszt 2 db mintavideót, melyek támogatásként szolgálhatnak Játékosok részére.

A 3 nyertes játékos a Játék időtartama alatt legalább 1 db videót elküldő Játékosok közül kerül kiválasztásra egy 5 tagú zsűri által. A nyertesek 2021. május 24-én kerülnek kiértesítésre.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. 03. 25. 18:00 óra és 2021. 05. 17. 23:59 óra között tart.

Ezen időszak utáni időpontban elküldött videók nem vesznek részt a Játékban.

 1. A játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Játék időtartam alatt Szervező e-mail címére (ezermester@praktiker.hu) a 4. pontban meghatározott időtartamban, a megadott formátumban kell elküldeniük a Játékra készített videójukat. Amennyiben a fájlméret miatt nem lehetséges az e-mailben történő küldés, a Játékos feltöltheti a pályamunkát egy külső tárhelyre, ebben az esetben ennek elérhetőségét szükséges elküldenie a megadott e-mail címre. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

Amennyiben a Játékos több videót is elküld a megadott e-mail címre, az utoljára elküldött videójával kerül be a nyereményjátékba.

A Szervező a videókat a Játék időtartama alatt folyamatosan várja, azonban azokat a Játék végén, a Játék lezárását követő munkanap összesíti.

Az összesítést követően Szervező és Lebonyolító a beérkezett videók közül – amennyiben azok megfelelnek a Játékszabályzatban írt feltételeknek – 3 db videót, mint nyertest választ ki.

Szervező és Lebonyolító választ egy tartaléknyertest is.

A Szervező és Lebonyolító által választott videókat Játékos – a Lebonyolító felhívására - az eredeti méretben meg kell küldje Lebonyolító részére az ezermester@praktiker.hu e-mail címre. Amennyiben a fájlméret miatt nem lehetséges az e-mailben történő küldés, a Játékos feltöltheti a pályamunkát egy külső tárhelyre, ebben az esetben ennek elérhetőségét szükséges elküldenie a megadott e-mail címre.  Ha a felhívásra a megadott időn belül a Játékos nem válaszol, a Játékos kizárásra kerül és a Szervező a tartaléknyertest lépteti elő.

Szervező és Lebonyolító a nyertesek közül választhat egy személyt, aki a Praktiker influencere lehet. Az együttműködés részleteivel kapcsolatban a kiválasztást követően történik az egyeztetés. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3 nyertes Játékos közül nem választ influencert.

 1. Nyeremények

A beküldési határidőt követően a beérkezett videókat a Lebonyolító összesíti. A beküldött pályamunkák közül 3 nyertes Játékos kerül kiválasztásra egy zsűri által.

 1. helyezett: 50.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány
 2. helyezett: 30.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány
 3. helyezett: 20.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány
7. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók

A Lebonyolító az összesítést követően, 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a nyertest és bekéri a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Játékosnak 3 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, cím, telefonszám) e-mailben. A személyes adatok megadását követő 5 munkanapon belül a Lebonyolító kézbesítés céljából átadja a nyereményeket a postának.

A Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező és Lebonyolító általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül.

A kézbesítéshez szükséges adatok megadását követően a nyertes nyereménye a megadott postacímre kerül kézbesítésre. A nyeremény kézbesítése egy alkalommal történik, amennyiben elégtelen a cím, vagy nem kerül átvételre bármely okból a nyeremény, az további alkalommal nem kerül kiküldésre.

A Szervező kizárja a Játékost, illetve megtagadja a nyeremény átadását:

 • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 • amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás)
 • ha a játékos elküldött videója sértő, obszcén, a közerkölcsöt sértő, politikai tartalmú
 • ha a 7. pontban foglalt értesítésekre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Játékos 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a nyertessel e-mailben a kapcsolatot
 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni
 • ha a nyertes a megadott postacímen a nyereményt nem veszi át
 • ha a Játékos a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja
 • ha a Játékos a videót az eredeti méretben és felbontásban nem küldi el a Lebonyolító részére az ezermester@praktiker.hu e-mail címre
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét az általa megadott postacímen, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől, és a Játékból kizárásra kerül. A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a nyertes a Játékból kizárásra került, a Lebonyolító a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően. A tartaléknyertes részére a nyeremény postázásra kerül.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.

A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó adó és egyéb járulék fizetésének kötelezettsége a Szervezőt terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/praktikermagyarorszag), nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (https://www.praktiker.hu/praktikezermester-nyeremenyjatek) megtalálható a Játék teljes időtartama alatt.

 1. Az adatkezelés

Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Játékosokkal és a nyertesekkel szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek.

A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

9.1.

Az adatkezelő1 adatai

Cégnév: Praktiker Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

Telefonszám: 06.1.323.23.23

E-mail: info@praktiker.hu

Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft., képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06 20-444-3999; kulcsar.zoltan@ppos.hu

Az adatkezelő2 adatai

Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Retek utca 21-27. magasföldszint

Cégjegyzékszám: 01-09-882705

Képviselője: Tábori Éva Magdolna

Képviselő elérhetőségei: info@clairandcurtis.com

9.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

9.3. Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (videók ellenőrzése, összesítés, nyeremények átadása, a nyertesek esetében továbbá az adózási és számviteli szabályoknak való megfelelés).

9.4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyertesek kiválasztásának napjáig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremények átadásáig, a nyertesek személyes adatai (név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. A Játék során beküldött videók a Lebonyolító szerverén megőrzésre kerülnek.

9.5. Az Érintettek köre

A Játékban részt vevő természetes személyek.

9.6. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

Játékos esetén: a) név és a beküldött videó személyes adat tartalma;

Nyertes esetén: a) név b) postázási cím  c) e-mail cím d) telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt.

9.7. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

9.8. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelők a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak az általuk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőknél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adatkezelés során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezelik.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

9.9. Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy a közöttük létrejött megállapodásban meghatározottak szerint az Érintettek fent írt jogainak gyakorlásával, az Érintettek tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeik kapcsán Adatkezelő1 köteles eljárni és ezen kötelezettség teljesítésért az Adatkezelő1-et teljes felelősség terheli.

A Szervező részletes Adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

Budapest, 2021. 03. 25.

Praktiker Kft.

Szervező

Iratkozz fel hírlevelünkre

és értesülj akcióinkról az elsők között!