Triatlon

Keressük Magyarország legügyesebb barkácsmesterét!
Gyere el 20 áruházunk egyikébe és játssz a Black+Decker triatlon keretein belül az értékes nyereményekért!

A nyereményjátékról röviden

A játék menete:
Áruházainkban egy elődöntő keretein belül h
árom egyszerű barkácsfeladat vár a jelentkezőkre, mely során minden áruház legügyesebb, leggyorsabb, és legpontosabb résztvevője nyereményben részesül.

A játékban elvégzendő feladatok:

1. feladat: BES301-QS Orrfűrésszel 10 dkg súlyú gerendaszelet levágása, amelyet mérleggel lemérünk. A tökéletes feladat 0 pont, minden gramm eltérés 1-1 pont.

2. feladat: BES610K-QS Dekopírfűrésszel 20 cm átmérőjű kör kivágása sablon alapján. A tökéletes feladatvégzés 0 pont, milliméterben a körzővel ellenőrzött eltérések pontokat (ahány megkezdett milliméter eltérés, annyi pontot) jelentenek.

3. feladat: BL188K-QW Fúrócsavarozóval 5 db 4,5 cm hosszú facsavar gerendaszintig történő behajtása egy gerendába időre. Ahány másodperc alatt kivitelezi a versenyző, annyi pontot gyűjt.

Elődöntő: 
Minden elődöntőn egy darab nyeremény kerül átadásra az 1. helyezettnek:
1 db Black+Decker akkus fúró/csavarozó

Döntő:
Az elődöntő győztesei a Bécsi úti áruházunkban megszervezett döntőben vehetnek részt három barkácsfeladat megoldásával a további értékes nyereményekért:
1. helyezett: 250 000,- Ft összértékű Praktiker ajándékutalvány
2. helyezett: 150 000,- Ft értékben Black+Decker barkácsgépek 

3. helyezett: 100 000,- Ft értékben Black+Decker kerti gépek 

Nyereményjátékok helyszínei, időpontjai

Az ügyességi nyereményjáték elődöntői az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre, az adott napon 10:00-től 14:00-ig.
Kivétel Bécsi úti áruház: 10:00-13:00 között elődöntő, 13.00-14:00 között döntő.

Május 5.   – Mester utca (Budapest) / Szeged
Május 6.   – Szombathely /  Békéscsaba
Május 12. – Pécs /  M3 (Budapest) / Nyíregyháza / Székesfehérvár  
Május 13. – Zalaegerszeg /  Vecsés / Szolnok / Esztergom       
Május 19. – Kaposvár /  Budaörs / Debrecen    
Május 26. – Váci út (Budapest) /  Miskolc     
Június 2.  – Győr /  Kecskemét
Június 3.  – Bécsi út (Budapest)*      

Döntő: 2023. 06.03-án 13.00 órától a Bécsi úti Praktiker áruházban.

Jelentkezés a játékra

A játékra jelentkezni a helyszínen lehet a játékszabályzat elfogadásával és a jelentkezési lap kitöltésével. A helyszíneken az aznapi versenyre 14.00 óra után (Bécsi útnál 13.00 óra után) már nem tudunk elfogadni jelentkezést.    

Játékszabályzatot itt tudod letölteni.

Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

1. A Praktiker Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett „Keressük Magyarország legügyesebb barkácsmesterét!” elnevezésű ügyességi nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, magyar állampolgár, a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki kitölti a játék jelentkezési lapját és a 2. pontban megadott időpontok és helyszínek valamelyikén részt vesz a 3. pontban leírtak szerint ügyességi játékunkban. Egy személy csak egyszer vehet részt a játékban, a 2. pontban meghirdetett helyszínek valamelyikén. A nyereményjátékban való részvételhez vásárlás nem szükséges.

A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Stanley Black & Decker Hungary Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., cégjegyzékszám: 01-09-906606) a továbbiakban Lebonyolító.

 1.  Az ügyességi nyereményjáték elődöntői az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre, az adott napon 10.00-14.00-ig. *Kivétel Bécsi úti áruház: 10.00-13.00 között elődöntő, 13.00-14.00 között döntő.

2023.05.05. – Mester utca (Bp) / Szeged        
2023.05.06. – Szombathely / Békéscsaba           
2023.05.12. – Pécs / M3 (Bp) / Nyíregyháza / Székesfehérvár
2023.05.13. – Zalaegerszeg / Vecsés / Szolnok / Esztergom     
2023.05.19. – Kaposvár / Budaörs / Debrecen    
2023.05.26. – Váci út (Bp) / Miskolc     
2023.06.02. – Győr / Kecskemét
2023.06.03. – Bécsi út (Bp)*          

A játékra jelentkezni a helyszínen lehet a játékszabályzat elfogadásával és a jelentkezési lap kitöltésével. A helyszíneken az aznapi versenyre 14.00 óra után – Bécsi úti áruház esetén 13.00 óra után – már nem tudunk elfogadni jelentkezést. 

Döntő: 2023. június 3. napján 13.00 órától a Bécsi úti Praktiker áruházban                 

 1. A játék menete:

Elődöntő:

A versenyek helyszínén három könnyű feladatot kell megoldania a jelentkezőknek, ahol bizonyíthatják, hogy ők használják a legügyesebben a fűrészt, a fúrót/csavarozót, ők a leggyorsabbak, a legpontosabbak és remekül tudnak tippelni.

 1. feladat:
  BES301-QS Orrfűrésszel 10 dkg súlyú gerendaszelet levágása, amelyet mérleggel lemérünk. A tökéletes feladat 0 pont, minden gramm eltérés 1-1 pont.
 2. feladat:
  BES610K-QS Dekopírfűrésszel 20 cm átmérőjű kör kivágása sablon alapján. A tökéletes feladatvégzés 0 pont, milliméterben a körzővel ellenőrzött eltérések pontokat (ahány megkezdett milliméter eltérés, annyi pontot) jelentek.
 3. feladat:
  BL188K-QW Fúrócsavarozóval 5 db 4,5 cm hosszú facsavar gerendaszintig történő behajtása egy gerendába időre. Ahány másodperc alatt kivitelezi a versenyző, annyi pontot gyűjt.

Értékelés: 

Minden áruházban a legkevesebb összpontszámot elért 1 fő versenyző nyeri az elődöntőt. Döntetlen végeredmény sem az elődöntőkben, sem a döntő során nem lehetséges. A verseny addig tart a feladatok ismételt megoldásával, amíg meg nem születik a kizárólagos (elődöntőben 1., döntőben 1., 2. és 3.) helyezett pontszám.

A díjazásáról a 4. pontban lehet tájékozódni.

Döntő:

2023. június 3. napján a Bécsi úti áruházban kerül sor a döntő lebonyolítására, az ottani helyi verseny lebonyolítása után, 13 órakor. 

A döntőben az áruházankénti nyertesek vesznek részt. A feladat, a pontozás, döntetlen eredmény kezelése ugyanaz, mint az áruházi elődöntők során. Az elődöntőben szerzett pontok lenullázódnak, illetve az ott elkészített munkadarabok nem használhatók fel.

 1. Nyeremény:

Áruházi győztesek nyereménye:

 1. helyezett: 1 db AKKUS FÚRÓ/CSAVAROZÓ 18V LI-ION BDCDC18B 2DB AKKUVAL (cikkszám: 306552)

A döntőben résztvevők nyereménye:                                        

 1. helyezett: 250.000 Ft összértékű Praktiker ajándékutalvány
 2. helyezett: Black+Decker barkácsgépek bruttó 150.000 Ft értékben
 3. helyezett: Black+Decker kerti termékek bruttó 100.000 Ft értékben

 1. A Szervező a 2. pontban meghirdetett helyszínen és időpontban lezajló ügyességi játék befejezésekor (14.00 után, Bécsi út esetén 13.00 után) összesíti a résztvevők pontszámait és azok alapján, a verseny bizottsága a helyszínen kihirdeti az áruházi verseny nyertesét. Amennyiben a nyertes már nem tartózkodik a helyszínen, úgy őt a jelentkezési lapon megadott telefonszámon kiértesíti még azon a napon és tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére a nyertességről szóló értesítést (értesítés az adott verseny napján) követően, legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül jogosult. Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul írásban értesíti a soron következő nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult.

A verseny helyszínéül szolgáló Praktiker áruházban történik a nyeremény átadása a nyertes részére. A nyertes átvételi elismervény aláírásával igazolja a nyeremény átvételét. Amennyiben a nyertes a nyeremény bruttó összegénél nagyobb összegben választ terméket, úgy a különbözetet az átvétellel egyidejűleg megfizeti a Szervező részére. Amennyiben a nyertes a nyeremény bruttó összegénél kisebb összegben választ terméket, úgy a különbözet összegére nem jogosult.

 1. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 2. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a jelentkezési lapot, amelyet kitöltő Játékos részére azért nem lehet nyereményt átadni, mert a jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a játékkiírásnak, vagy alaki vonatkozásban nem megfelelő a pályázata (adathiányos és/vagy nincs rajta aláírás).A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 3. A szervező az 5. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor a nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

 4. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos (és pót játékos) a nyereményét az erre nyitva álló 30 napos határidőn belül nem veszi át, úgy azzal kapcsolatosan a Szervező a vonatkozó jogszabályban előírt módon jár el. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben.

 5. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremény átvételével kapcsolatos egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, stb.) a Játékost terhelik.

 6. A játékkal kapcsolatos adatkezelésről a www.praktiker.hu/triatlon oldalon elérhető jelen szabályzatba foglalt Adatkezelési tájékoztatóban adunk tájékoztatást.
 1. A játékból ki vannak zárva a Praktiker Kft. és a Stanley Black & Decker Hungary Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 2. A nyereményjátékról részletes szabályok a Praktiker áruházakban kihelyezett plakátokon, továbbá a www.praktiker.hu/triatlon internetes oldalon találhatók. 
 1. A Játékos a jelentkezési lap kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
  Betartja a szerszámgépekkel kapcsolatos biztonsági előírásokat és azokat a legnagyobb körültekintéssel, a saját felelősségére használja.
  A játék keretében a Szervező által rendelkezésre bocsátott eszközökkel történik a feladatok elvégzése, azonban azok személyes használata során bekövetkező esetleges balesetekért a Szervező felelősséget nem vállal.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 1. A Játékkal összefüggő személyes adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A jelen szabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás adatfeldolgozóként működik közre.
  A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a jelentkezési lap kitöltésével tudomásul veszik és elfogadják,

  a) hogy a megadott személyes adataikat a Szervező az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa: Stanley Black & Decker Hungary Kft. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., cégjegyzékszám: 01-09-906606, a továbbiakban: Lebonyolító);

  b) nyertessége esetén neve és a lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön;

  c) hogy a játékról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készül, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Praktiker Kft. és a Stanley Black & Decker Hungary Kft. bármely reklám-promóciójához történő felhasználásához, weboldalán/weboldalain, illetve közösségi média csatornáin való megjelenéshez (különösen: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A felvételek készítésével megbízott adatfeldolgozó: ACG REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-728297, székhely 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.)

  d) hogy az átvételi elismervényen megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 8 évig, de legkésőbb 2031. december 31-ig megőrizze, majd ezt követően törlölje. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja);

  e) a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését.

2. A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket:

I. Az adatkezelő adatai

  Cégnév: Praktiker Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-669019
  Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.   
  Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft. (2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.), képviselője: Dr. Kulcsár Zoltán
  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: kulcsar.zoltan@ppos.hu

  II. Az adatkezelés jogalapja

  Az Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), továbbá a Nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatos adatai tekintetében az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

   III. Az adatkezelés célja

  A Játék lebonyolítása, majd a nyertes Játékos tekintetében az adózási és számviteli jogszabályoknak való megfelelés.

  IV. Az érintettek köre

  A Játékban részt vevő természetes személyek.

  V. Az érintett személyes adatok kategóriái

  Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

  Természetes személy esetén: a jelentkezési lapon megadott adatok (név, e-mail cím, mobilszám, aláírás); továbbá fénykép-, hang- és filmfelvétel és a nyertes esetében nyeremény átadását igazoló számviteli bizonylaton szereplő adatok (név, lakcím, születési hely és idő, szig. szám/útlevélszám/vezetői engedély száma)

  VI. A személyes adatok tárolásának időtartama

  A jelentkezési lapok. 2023. június 30-án megsemmisítésre kerülnek.

  A fénykép-, hang- és filmfelvételek megőrzési ideje: 5 év.

  A személyes adatokat tartalmazó átvételi elismervények a Játék időtartamát követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legkésőbb 2031. december 31-ig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartam letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

   VII.     Automatizált döntéshozatal

  Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

   VIII.    Az érintett jogai

  Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

  Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

  Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

  Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

  Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő  1095 Budapest, Mester u. 87.   szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

  A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

  Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. illetve az adatvédelmi tisztviselőnél.

  Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) előtt.

  1. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

  Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

  1. A Szervező részletes Adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

  Budapest, 2023. május 5.
  Praktiker Kft.

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  és elsőként értesítünk!