Oldal tetejére

Játékszabályzat

A játkészabályzatot innen töltheti le: INDULJON A TAVASZ SZERENCSÉSEN NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

AZ „INDULJON A TAVASZ SZERENCSÉSEN” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.        A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Induljon a tavasz szerencsésen!” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.        A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban Játékos). A Játékos a sorsjegy nyereményátvételre való bemutatásával (Játék I.) és az online Regisztrációval (Játék II.) a jelen Játékszabályzatot elfogadja.

2.2          A Játék két részből áll:

 1. Kaparós sorsjeggyel megnyerhető azonnali nyereményekre vonatkozó nyereményjáték
 2. Fődíjjáték

 

 1. A Játék I. részében való részvétel feltételei:

A Játékos (i) személyesen bármely magyarországi Praktiker áruházban (a továbbiakban Áruház), vagy áruházi, személyes átvételi módot választva (ii) online (www.praktiker.hu oldalon keresztül) vagy (iii) telefonon (callcenteren keresztül) bonyolított vásárlással egyszerre legalább bruttó 10.000,-Ft értékben vásároljon és a megvásárolt termékek között legalább 1 db legyen a promócióban résztvevő cégek (PPG Trilak Kft., Curver Magyarország Kft., Stanley Black&Decker Hungary Kft., Husqvarna Magyarország Kft.) promócióban szereplő, az 1. számú mellékletben felsorolt termékeiből. A Játékos minden egyes, a fenti feltételeknek megfelelő, bruttó 10.000,-Ft-os vagy azt meghaladó vásárlása esetén – abban az esetben is, amennyiben egyszerre több, a promócióban résztvevő terméket vásárolt - egy darab kaparós sorsjegyet kap, mellyel azonnali ajándékot nyerhet.

 1. A Játék II. részében való részvétel feltételei:

A Játékos a Játék I. részében kapott sorsjegyen szereplő 8 jegyű kóddal a Játék időtartama alatt regisztráljon a https://www.praktiker.hu/nyeremenyjatek weboldalon (a továbbiakban Regisztrációs weboldal) melynek keretében megadja az alábbi adatait: név, emailcím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (amennyiben van) vagy vállalkozás esetén: cégnév, székhely, adószám, emailcím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (amennyiben van). A regisztrációt a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva végezheti el (a továbbiakban Regisztráció). A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is játszhat, azonban egy kódot érvényesen csak egyszer regisztrálhat. A Regisztráció beérkezési időpontja a weboldalon való rögzítésének időpontja a weboldal szerverének belső órája szerint. Minden egyes sorsjegyen található kód feltöltése külön Regisztrációnak számít, abban az esetben is, ha a Játékos személye azonos. Amennyiben a Játékos több, az 1. számú mellékletben megjelölt terméket vásárol azonos bizonylattal, úgy egy darab sorsjegyre jogosult, így Regisztrációja az ugyanazon bizonylaton szereplő megvásárolt érintett termékek számától függetlenül a bizonylathoz kapott sorsjegyhez kapcsolódik és egy Regisztrációnak minősül.

A Regisztráció érvényességi feltétele, hogy a Játékos a sorsjegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizze és a Szervező részére bemutassa.

2.3.        A Játékban a Praktiker webshopjában (a www.praktiker.hu oldalon) vagy telefonon (callcenteren keresztül) leadott rendelések csak abban az esetben vesznek részt és az ilyen rendelések csak akkor jogosítanak sorsjegyre, ha az így megrendelt termékek átvétele valamelyik Praktiker áruházban, a vásárló által személyesen történik.

2.4.        A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.5.        Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.

2.6.        Szintén kizárásra kerülnek azon Játékosok, akik a weboldalt bizonyítható módon megpróbálják manipulálni (feltörni, adatokat megváltoztatni stb.).

2.7.        Az a Regisztráció, amely a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felel meg (ideértve az azonos kóddal való többszöri regisztrációt), továbbá amely esetében a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot valamint a sorsjegyet nem őrzi meg, érvénytelennek minősül és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.8.        Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok vagy sorsjegyek érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő bizonylat, illetve sorsjegy érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a bizonylat, illetve sorsjegy tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ el.

2.9.        A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játék II-ből a Regisztrációt, amennyiben a Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Regisztrációján feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.10.      A Regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. kódelírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.        A Játékban a 2018. március 22. és 2018. április 18. napja közötti vásárlások bizonylataival és ezen időtartam alatt kapott sorsjeggyel lehet részt venni, azzal, hogy a Játék II-ben történő részvételhez szükséges  Regisztrációnak legkésőbb 2018. április 22. napján 23:59:59 percig meg kell történnie.

 1. A NYEREMÉNY, SORSOLÁS, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1.        Játék I-ben az alábbi azonnali nyeremények vesznek részt:

- 1000 db 1.000 Ft-os Praktiker vásárlási utalvány

- 600 db kis méretű cserepes virág

- 200 db Gardena locsolófej (292866) és Gardena tömlőstop csatlakozó (292860)

- 30 db Black+Decker GL250 szegélyvágó (302851)

- 50 db Curver kerti termék (részletes listáját a 2.számú melléklet tartalmazza).

A szerencsés nyertesek a vásárlást követően átvehetik a sorsjegyen – nyerés esetén - megjelenő nyereményüket a vásárlás helye szerinti Praktiker áruház információs pultjánál, a sorsjegy és a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával. A Praktiker a nyertes sorsjegyet az ismételt felhasználás kizárása érdekében a Játék I. részére nézve érvényteleníti, majd ezt követően azt a nyertes részére visszaadja, lehetővé téve, hogy azzal a nyertes – amennyiben részt kíván rajta venni - a Játék II. részére regisztrálhasson.

Az azonnali nyeremények legkésőbb 2018. április 18-án a nyitva tartási idő végéig vehetőek át. Ezen időpontot követően az azonnali nyereményre jogosító sorsjegy a Játék I. tekintetében érvénytelenné válik.

4.2.        A Játék II.-ben az alábbi nyeremények vesznek részt:

A Játékban résztvevő Regisztrációk között egy darab fődíj (a továbbiakban Fődíj) kerül kisorsolásra: egy 2 fős barcelonai utazás, mely az alábbiakat foglalja magában:

„Barcelona a katalán főváros” - IBUSZ Utazási Irodák Kft. szervezett útja

 • 2 személyre szóló utazás Barcelonába, előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek függvényében
 • Az utolsó igénybe vehető turnus indulási időpontja: október 20.

-      utazás Wizz Air menetrendszerinti járatokkal

-      Elhelyezés: 3* szállodában, Calella vagy Santa Susanna nyaralóhelyen

-      5/4 vagy 4/3 napos turnus (szállás 3 vagy 4 éjszakára reggelivel) a nyertes választása szerint

-      repülőjegy + reptéri illeték + transzfer költsége

-      magyar nyelvű idegenvezetés

-      program az IBUSZ – „Barcelona a katalán főváros” nevű programja alapján

A Wizz Air poggyász felár, fakultatív kirándulások, belépőjegyek külön fizetendőek, a nyeremény nem tartalmazza. Az utazás az IBUSZ által meghatározott feltételek alapján használható fel, módosításra nincs lehetőség.

 Az utazással kapcsolatos részletes leírás a következő weboldalon található: https://www.ibusz.hu/kulfoldi-utazasok/spanyolorszag/barcelona-a-katalan-fovaros/calella/barcelona-a-katalan-fovaros.html?sDate=2017.+12.+08.

Az utazásra értelemszerűen az IBUSZ Utazási Irodák Kft. vonatkozó általános szerződési és egyéb feltételei alkalmazandók. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-nek nem áll módjában más utat, utazást biztosítani.

A Fődíjra vonatkozó sorsoláson a normál és a törzsvásárlói Regisztrációk is részt vesznek.

A fenti Fődíjon túl, kizárólag a Játékban törzsvásárlói Regisztrációval résztvevő Játékosok között egy további nyeremény: 1 db Gardena Sileno City típusú robotfűnyíró kerül kisorsolásra (a továbbiakban Törzsvásárlói díj,  továbbiakban a Fődíj és a Törzsvásárlói díj külön-külön vagy együttesen úgyis mint: Nyeremény vagy Nyeremények).

4.3.        A Játék II-re vonatkozó sorsolás időpontja: 2018. április 27. A sorsolás közjegyző jelenlétében, véletlenszerű kiválasztási módszerrel történik.

A sorsoláson a regisztrált kódok (sorsjegyek) közül egy-egy darab nyertes, egy-egy darab 1. számú és egy-egy darab 2. számú tartaléknyertes sorsjegy kerül kisorsolásra, mind a Fődíj, mint a Törzsvásárlói díj tekintetében.

A Fődíj és a Törzsvásárlói díj nyertesének (a továbbiakban külön-külön vagy együttesen úgyis mint Nyertes vagy Nyertesek) és az 1. illetve 2. számú tartaléknyerteseknek (a továbbiakban Tartaléknyertes) az a személy fog minősülni, aki a nyertesként (tartaléknyertesként) kisorsolt sorsjeggyel a Regisztráció során saját nevében regisztrált.

A Nyeremények átvételének feltétele a regisztrált 8 számjegyű kódot tartalmazó kaparós sorsjegy és a vásárlást igazoló eredeti bizonylat együttes bemutatása. A sorsjegy vagy a vásárlást igazoló bizonylat elvesztése esetén felelősséget a Szervező nem vállal.

4.4.        Szervező a Nyerteseket a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mailen két alkalommal, illetve ennek sikertelensége esetén telefonon legfeljebb egy alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertesek értesítését, annak sikertelensége esetén, további alkalmakkor is megkísérelje, legkésőbb a sorsolás napját követő 15. (tizenötödik) naptári napig. A Nyertes válasz e-mailben köteles az emailértesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni (a továbbiakban Nyereményigénylés).

A Nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a Nyertes köteles az értesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a személyazonosságát érvényes személyes okmányokkal, és vállalkozás esetében a törvényes képviselői minőségét cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal igazolni, továbbá a vásárláskor kapott bizonylatot és a sorsjegyet a Szervező részére átadni.  

4.5.        A Nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem váltható. A nyereményadót a Szervező köteles megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

4.6.        Amennyiben

 1. a Fődíj vagy a Törzsvásárlói díj Nyertesének Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes a Játékból bármely egyéb okból kizárásra kerül,
 2. a Nyertes a fenti határidőn belül nem nyújtja be a Nyereményigénylést, vagy
 3. a Nyertes benyújtotta ugyan a Nyereményigénylést, azonban beigazolódik, hogy a Nyertes a jelen Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti, így különösen is nem tudja bemutatni a nyertesként kisorsolt kódszámot tartalmazó sorsjegyet valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot, vagy
 4. a Nyertes értesítése a sorsolást követő 15 (tizenöt) munkanapig sikertelen marad, vagy
 5. a Nyeremény a Nyertes számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá

úgy a Nyertes automatikusan kizárásra kerül, és rendre a Fődíj illetve a Törzsvásárlói díj 1. számú illetve 2. számú Tartaléknyertese válik jogosulttá a sorsolt Nyereményre. A Tartaléknyertesek értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

4.7.        A Szervező a sorsolás eredményét a honlapján és facebook oldalán közzéteszi a Nyeremény átadásának napját követő naptól legkésőbb 2018. május 31. napjáig. A nyilvánosságra hozatal során a Fődíj és a Törzsvásárlói díj Nyertesek neve és lakóhelye/székhelye (településnév) jelenik meg, amely közzétételhez  valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését és hozzájárulását adja.

4.8.        Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményeket nyilvános rendezvény keretében adja át a Nyerteseknek, ahol a sajtó, illetve egyéb médiumok képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a Nyertesekről is külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján hang- és képfelvétel készülhet, a nevük és lakóhelyük/székhelyük (településnév) közzétételre kerül.

4.9.        Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 1. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1.        A Regisztrációhoz szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játék II. részében részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 1. nyertesség esetén a https://www.praktiker.hu oldalon vagy erről nyíló aloldalon, illetve a Szervező facebook oldalán nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 2. megadott személyes adataikat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Regisztrációk ellenőrzése, sorsolás, Nyeremény kiosztása, adókérdések rendezése), érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásának visszavonásáig, azaz amíg az illető törölni nem kéri az info@praktiker.hu e-mail címen, de legfeljebb a jelen nyereményjáték lezárásáig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint;
 3. megadott személyes adataikat a Szervező az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. (a továbbiakban Adatfeldolgozó), illetve Clair & Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27. (a továbbiakban: Lebonyolító);
 4. a Nyertesek külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesekről a Nyeremények átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja, és a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelés minden rendelkezését.

A nyereményjáték lezárását követően a nyeretlen Regisztrációkhoz kapcsolódó személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából a Sorsolást követő 5. napig törlésre kerülnek. A Nyertesek személyes adatai, valamint a Nyereménnyel kapcsolatos adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kerülnek megőrzésre. Az adatok kezelését a Szervező alkalmazottai útján jogosult végezni.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy az illetékes bírósághoz (a Praktiker székhelye szerinti törvényszékhez (Fővárosi Törvényszék), vagy az érintett választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszékhez) fordulhat.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az info@praktiker.hu e-mail címen. A törlés, zárolás, helyesbítés és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5. munkanap.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti az info@praktiker.hu e-mail címen.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

5.2.        Az adatok kezelését a Szervező, míg az adatok feldolgozását a Szervező megbízása alapján az Adatfeldolgozó és Lebonyolító végzi. A Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adhatja át.

5.3.        A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a https://www.praktiker.hu/jatekszabalyzat címen elérhető el.

 1. FELELŐSSÉG

6.1.        A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

6.2.        A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a Nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3.        A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen a Regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

6.4.        A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, Nyereménye megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

6.5.        A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertesség esetén jogosult ellenőrizni.

6.6.        Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.        Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

7.2.        A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető Nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2018. március 22.

Praktiker Kft.

Szervező

 1. számú melléklet

A nyereményjátékban résztvevő termékek listája.

Szállító megnevezés

Megnevezés

Cikkszám

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ GT 4550                

255596

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ GT 4245                

262187

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ GT 6060                

270501

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ GT 5050                

255597

STANLEY BLACK & DECKER  

SZEGÉLYVÁGÓ ST 4525               

278279

STANLEY BLACK & DECKER  

SZEGÉLYVÁGÓ GL250                 

302851

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰSZEGÉLYVÁGÓ ST5530 550W 30CM    

302913

STANLEY BLACK & DECKER  

SZEGÉLYVÁGÓ GL 250                

255594

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ EMAX 32                   

270506

STANLEY BLACK & DECKER  

SZEGÉLYVÁGÓ AKKUS GLC1825L        

270496

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ EMAX 34I                  

270508

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ EMAX 38I                  

270509

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ DEKK CM 100               

278287

STANLEY BLACK & DECKER  

SZEGÉLYVÁGÓ GL 7033               

284742

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ AKKUS CLM3820L2 36V 38CM  

302911

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰSZEGÉLYVÁGÓ GL9035 900W 35CM    

302914

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰSZEGÉLYVÁGÓ AKKUS ST1823 18V 23CM

302915

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰSZEGÉLYVÁGÓ AKKUS STC1840EPC    

302916

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰSZEGÉLYVÁGÓ AKKUS STB3620L      

302918

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ AKKUS GTC18452PC       

302919

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ AKKUS GTC18504PC       

302920

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ AKKUS GTC36552PC       

302921

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ MAGASSÁGI ELEKTROMOS   

302922

STANLEY BLACK & DECKER  

SÖVÉNYVÁGÓ BEHTS 501      *270501*

317854

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ BEMW451         *270506*  

317855

STANLEY BLACK & DECKER  

FŰNYÍRÓ BEMW471BH        *270509* 

317856

Szállító

Megnevezés

Cikkszám

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES BOR.FENYŐ 0.75 L

314821

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES BOR.FENYŐ 2.5 L

314828

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES BRA.MAHAG. 0.75 L

303553

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES BRA.MAHAG. 2.5 L

303563

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES CÉDRUS 0.75 L

303548

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES CÉDRUS 2.5 L

303557

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES CSERESZNYE 0.75 L

314822

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES CSERESZNYE 2.5 L

314829

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES DIÓ 0.75 L

314823

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES DIÓ 2.5 L

314830

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES É-TÖLGY 0.75 L

314824

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES É-TÖLGY 2.5 L

314831

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES FEHÉR 0.75 L

314825

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES KAPRIBOGYÓ 0.75 L

314834

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES MOGYORÓ 0.75 L

303550

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES MOGYORÓ 2.5 L

303558

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES PALISZAND 0.75 L

314826

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES PALISZANDER 2.5 L

314835

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES SZÍNTELEN 0.75 L

314827

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES SZÍNTELEN 2.5 L

314836

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES TEAK 0.75 L

303555

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES TEAK 2.5 L

303567

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES TISZAFA 0.75 L

303552

 

TRILAK

LAZURÁN AQUA 3in1 VIZES TISZAFA 2.5 L

303561

 

TRILAK

BONDEX VINTAGE EFFECT ÁSVÁNYSZÜRKE 0.5L

311289

 

TRILAK

BONDEX VINTAGE EFFECT FEHÉR 0.5L

311287

 

TRILAK

BONDEX VINTAGE EFFECT JEGES MÁRVÁNY 0.5L

311290

 

TRILAK

BONDEX VINTAGE EFFECT PALASZÜRKE 0.5L

311288

 

TRILAK

BONDEX VINTAGE EFFECT TENGERI KÖD 0.5L

311291

 

TRILAK

BONDEX METAL EFFECT WAX ARANYBARNA 0.25L

311285

 

TRILAK

BONDEX METAL EFFECT WAX EZÜST 0.25L

311286

 

TRILAK

BONDEX PATINA EFFECT WAX 0.25L

311284

 

TRILAK

BONDEX RENOVATION FAREGENERÁLÓ SZER 1L

311292

 

TRILAK

BONDEX SOS RENOVATION TERRACE ANTRACIT 2.5L

311280

 

TRILAK

BONDEX SOS RENOVATION TERRACE BETONSZÜRKE 2.5L

311279

 

TRILAK

BONDEX SOS RENOVATION TERRACE BÉZS 2.5L

311281

 

TRILAK

BONDEX SOS RENOVATION TERRACE FEHÉR 2.5L

311283

 

TRILAK

BONDEX SOS RENOVATION TERRACE KARAMELL 2.5L

311282

 

 

Szállító megnevezés

Megnevezés

Cikkszám

CURVER KFT. KERT/KEMPING

PÁRNATARTÓ, BARNA, MŰRATTAN HATÁSÚ, 123X60X43CM       

280718

CURVER KFT. KERT/KEMPING

CORFU KERTI GARNITÚRA, BARNA, MŰRATTAN HATÁSÚ PAD, ASZTAL + 2 FOTEL          

280722

CURVER KFT. KERT/KEMPING

CORFU KERTI GARNITÚRA, ANTRACIT, MŰRATTAN HATÁSÚ ASZTAL + 2 FOTEL   

280727

CURVER KFT. KERT/KEMPING

3 SZEMÉLYES CORFU KANAPÉ, FEHÉR, MŰRATTAN HATÁSÚ, 182X70X79CM       

280732

CURVER KFT. KERT/KEMPING

PROVANCE KERTI GARNITÚRA, BARNA, MŰRATTAN, L ALAKÚ + ASZTAL

280736

CURVER KFT. KERT/KEMPING

PROVANCE KERTI GARNITÚRA, ANTRACIT, MŰRATTAN, L ALAKÚ + ASZTAL

280737

CURVER KFT. KERT/KEMPING

DAYTONA NAPOZÓÁGY, ANTRACIT, MŰRATTAN HATÁSÚ, 195X65X22CM             

280738

CURVER KFT. KERT/KEMPING

DAYTONA NAPOZÓÁGY, BARNA, MŰRATTAN HATÁSÚ, 195X65X22CM       

280739

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA BARNA MŰRATTAN KANAPÉ ASZTAL + 2 FOTEL

280740

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA CAPUCCIN MŰRATTAN HATÁSÚ KANAP ASZTAL + 2 FOTEL 

280741

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CALIFORNIA GRAFIT MŰRATTAN KANAPÉ ASZTAL + 2 FOTEL

280742

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MAGASTÁMLÁS MINESOTA ANTRACIT MŰRATTAN HATÁSÚ            

280743

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK ALACSONY TÁMLÁS BALI ANTRACIT MŰRATTAN HATÁSÚ            

280744

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK 5. POZÍCIÓS MONTREAL GRAFIT MŰRATTAN HATÁSÚ, 2DB/SZETT        

280745

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL MELODY ANTRACIT MŰRATTAN HATÁSÚ 161X95X75CM       

280746

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA LAGO MAXI RELAX MŰANYAG ANTRACIT 2 SZÉK, 2 LÁBTARTÓ, 1 ASZTAL

281278

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚR LAGO MAXI RELAX MŰRATTAN HATÁSÚ FEHÉR 2 SZÉK + 1 ASZTAL 

281279

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL CORFU DUO MŰRATTAN HATÁSÚ 2DB/CSOMAG 75X70X79CM ANTRACIT    

281282

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CORONA BARNA MŰRATTAN HATÁSÚ SZÓFA ASZTAL + 2 FOTEL

281283

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL MELODY QUARTET ANTRACIT MŰRATTAN HATÁSÚ 95X95X75CM     

281284

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY PACIFIC BARNA MŰRATTAN HATÁSÚ 197X75X41CM     

281285

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY FLORIDA FEHÉR MŰANYAG                         

281286

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL SYMPHONY ANTRACIT 2X BŐVÍTHETŐ MŰRATTAN HATÁSÚ 269X97X75CM       

281287

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL SYMPHONY ANTRACIT 3X BŐVÍTHETŐ MŰRATTAN HATÁSÚ 322X97X75CM       

281288

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA IN&OUT FEHÉR MŰRATTAN HATÁSÚ PAD ASZTAL + 2 FOTEL      

281291

CURVER KFT. KERT/KEMPING

MŰANYAG KERTI TÁROLÓ NOVEL, 340L, 125X55X63CM                   

281299

CURVER KFT. KERT/KEMPING

JÁTSZÓHÁZ MŰANYAG HOLIDAY 118X99X117CM       

281301

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL CORFU DUO MŰRATTAN HATÁSÚ 2DB/CSOMAG 75X70X79CM BARNA

281394

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TALICSKA 50L MŰANYAG ˝EASY GO BREEZE˝ ZÖLD 54X56X84CM           

285531

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG "MANOR" 185X152X226CM    

285533

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KÜLTÉRI TÁROLÓ MŰANYAG "STORE IT OUT" 130X74X110CM MŰANYAG, BÉZS      

285535

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TALICSKA 55L MŰANYAG ˝EASY GO˝  ZÖLD/NARANCS         

286969

CURVER KFT. KERT/KEMPING

JÁTSZÓHÁZ MAGIC 110X110X146CM     

289294

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KREATÍV ASZTAL 79X56X50CM 2 SZÉKKEL

289295

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KREATÍV JÁTÉK MEGA DO 73X22X17CM  

289296

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TALICSKA 50L MŰANYAG ˝EASY GO BREEZE˝ SZÜRKE 51X56X84CM        

290976

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KOMPOSZTTÁROLÓ 320L MŰANYAG ˝ECO˝ FEKETE 65X65X75CM               

290978

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA PROVANCE CAPPUCINO MŰRATTAN HATÁSÚ L ALAKÚ + ASZTAL    

290981

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL PHUKET 67X58X80CM BARNA PROVANCE GARNITÚRÁHOZ             

290984

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ˝DANTE˝ MŰANYAG 160X90X73CM ANTRACIT 6 SZEMÉLYES              

290986

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL IOWA GRAFIT MŰRATTAN PÁRNÁVAL 62X60X85CM                  

291537

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA LIMOUSINE GRAFIT MŰRATTAN 2 FOTEL KANAPÉ ASZTAL     

291538

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓ PACK&GO MŰANYAG FEKETE GÖRGŐKKEL 305L 119X53X59CM       

291541

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI PAD TÁROLÓVAL BRIGHTWOOD BOX MŰANYAG BARNA 455L 145X70X60CM  

291542

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI PAD TÁROLÓVAL EDEN GARDEN MŰANYAG BÉZS 265L 140X60X84CM        

291543

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ IVY MŰANYAG 41X38X19CM FEHÉR-ZÖLD                 

291544

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ RAINBOW MŰANYAG 3DB 23X23X111CM ÉLÉNK SZÍNEK    

291547

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ CUBE MŰANYAG FAHATÁSÚ 30X30X30CM BARNA        

291548

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X19CM FELAKASZTHATÓ VILÁGOS KÉK

291549

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL LISA KEREK FEHÉR MŰANYAG ÁTMÉ 90CM MAGASSÁG 73CM     

291550

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL LISA KEREK ZÖLD MŰANYAG ÁTMÉRŐ 90CM MAGASSÁG 73CM        

291551

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ELISE OVÁL FEHÉR MŰANYAG 137X90X73CM     

291553

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ELISE OVÁL ZÖLD MŰANYAG 137X90X73CM     

291554

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ELISE OVÁL BORDÓ MŰANYAG 137X90X73CM    

291555

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK SANTORINI MAGASTÁMLÁS FEHÉR MŰANYAG 61X65X99CM       

291556

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK SANTORINI MAGASTÁMLÁS ZÖLD MŰANYAG 61X65X99CM             

291557

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK SANTORINI MAGASTÁMLÁS BORDÓ MŰANYAG 61X65X99CM            

291558

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS FEHÉR MŰANYAG 56X58X79CM     

291559

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS ZÖLD MŰANYAG 56X58X79CM     

291560

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS FEHÉR MŰANYAG 56X57X93CM           

291562

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS ZÖLD MŰANYAG 56X57X93CM        

291563

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS BORDÓ MŰANYAG 56X57X93CM      

291564

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK CORSICA 5 POZÍCIÓS FEHÉR MŰANYAG 61X72X110CM             

291565

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK CORSICA 5 POZÍCIÓS ZÖLD MŰANYAG 61X72X110CM        

291566

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK IBIZA MAGASTÁMLÁS GRAFIT MŰANYAG FAHATÁSÚ 61X65X83CM            

291567

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL BALKON NAPOLI ANTRACIT MŰANYAG ÖSSZECSUKHATÓ 70X70X72CM      

291569

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL BALKON OREGON FEHÉR-TAUPE MŰANYAG ÖSSZECSUKHATÓ 70X72CM      

291570

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BALKON TACOMA TAUPE MŰANYAG ÖSSZECSUKHATÓ 56X44X86CM            

291571

CURVER KFT. KERT/KEMPING

PALÁNTÁZÓ G-ROW MŰANYAG BARNA 128X38X156CM 140CM-S VIRÁGKARÓVAL       

291578

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓS ASZTAL BARNA MŰRATTAN RATTAN COOL BAR 50X50X57CM

291579

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA LIMOUSINE BALCONY 4 SZEMÉLYES PÁRNÁVAL GRAFIT BEÉP SZIVACS 

293341

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL SUMATRA 94X94X72 CM MŰRATTAN HATÁSÚ ÜVEGLAPPAL SSZÜRKE      

293931

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ˝FUTURA˝ MŰANYAG 165X95X75CM ANTRACIT, 6 SZEMÉLYES, UV ÁLLÓ    

294496

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK ALACSONYTÁMLÁS DANTE GRAFIT MŰANYAG 57X57X79CM                

294752

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MAGAST ˝TISARA˝ 58X53X83CM MŰANYAG FA HATÁSÚ ANTRACIT         

294753

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK  ˝HÉRA˝ 64X70X110CM MŰANYAG 5 POZOICÍOS      

294754

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL SZETT 2DB-OS ˝CALIFORNIA˝ 83X68X72CM  RATTAN GRAFIT        

294760

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KOMPOSZTTÁROLÓ 650L"MEGA COMPOSTER" 87X87X107CM POLIPROPILÉN     

295744

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TALICSKA 150L MŰANYAG ˝SUPER PRO˝ FEKETE               

296153

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ FUSION 757 MŰANYAG 230X123X252CM BARNA-BÉZS 

297244

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ FACTOR 6X6 MŰANYAG 178X196X208CM  BÉZS-BARNA

297266

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ FACTOR 8X6 MŰANYAG 257X182X243CM  BÉZS-BARNA 

297267

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MANOR 4X6-OS MŰANYAG 130X192X198CM SZÜRKE

297395

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MAGASTÁMLÁS "ARUBA" FEHÉR 61X72X110CM  MŰANYAG    

299199

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MAGASTÁMLÁS "ARUBA" ZÖLD 61X72X110CM  MŰANYAG     

299200

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MAGASTÁMLÁS "ARUBA" GRAFIT 61X72X110CM  MŰANYAG   

299201

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL IOWA CAPPUCCINO MŰRATTAN PÁRNÁVAL 62X60X85CM          

299202

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BONAIRE MAGASTÁMLÁS GRAFIT MŰANYAG 56X57X92CM       

299203

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK MALLORCA ALACSONYTÁMLÁS GRAFIT MŰANYAG 56X58X79CM    

299204

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK IBIZA MAGASTÁMLÁS CAPPUCCINO MŰANYAG FAHATÁSÚ 61X65X83CM      

299206

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK BALKON TACOMA CAPPUCCINO MŰANYAG ÖSSZECSUKHATÓ 56X44X86CM      

299209

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK HARMONY ALACSONYTÁMLÁS FEHÉR MŰANYAG 58X58X86CM       

299212

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL HARMONY FEHÉR MŰANYAG FA HATÁSÚ 160X90X74CM                   

299214

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓS ASZTAL GRAFIT RATTAN COOL BAR 50X50X57CM              

299216

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓ MŰANYAG "MARVEL" ANTRACIT 117X45X57,5CM             

299220

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓDOBOZ MŰANYAG "ROCKWOOD" KRÉM 155X72,4X64,4CM  FA HATÁSÚ   

299221

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI TÁROLÓDOBOZ MŰANYAG "BRUSHWOOD" BARNA 145X69,7X60,3CM FA HATÁSÚ  

299222

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ MŰANYAG "EASY GROW" SÖTÉTSZÜRKE 114X49,3X75,7CM      

299225

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ "S CYLINDER PLANTER" RATTAN HATÁRÚ MŰANYAG BARNA 28X28X28CM  

299228

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X19CM FELAKASZTHATÓ VILÁGOS VIOLA       

299232

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL BALKON OREGON CAPPUCCINO MŰANYAG ÖSSZECSUKHATÓ 70X72CM    

299234

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ IVY MŰANYAG 41X38X19CM SZÜRKE                  

299235

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL LISA KEREK GRAFIT MŰANYAG ÁTM. 90CM MAG.73CM         

299237

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL ELISE OVÁL GRAFIT MŰANYAG 137X90X73CM                    

299238

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL MELODY CAPPUCCINO 161X95X75CM MŰRATTAN HATÁSÚ                

299239

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CORONA CAPPUCCINO RATTAN HATÁSÚ SZÓFA ASZTAL 2FOTEL  

299240

CURVER KFT. KERT/KEMPING

BALKON SZETT "BISTRO SET"  BARNA RATTAN HATÁS 2DB SZÉK+ASZTAL ONLINE

299241

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL MELODY QUARTET CAPPUCCINO MŰRATTAN HATÁSÚ 95X95X75CM       

299242

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CORFU RELAX SET SAROK ELEMMEL RATTAN HAT. FEHÉR     

299243

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CORFU RELAX SET SAROK ELEMMEL RATTAN HAT. GRAFIT    

299244

CURVER KFT. KERT/KEMPING

GYEREK TALICSKA "KIDDIE'S GO" MŰANYAG, 38X35X61,5 KÉK, ZÖLD          

299245

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE" MŰANYAG, ZÖLD, 64X64X48          

299246

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK GYEREK "MONOBLOCK KIDS CHAIR" MŰANYAG, ZÖLD, 43X39X53          

299247

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY SPÁRTA GRAFIT MŰANYAG 194X74X30CM                         

299248

CURVER KFT. KERT/KEMPING

JÁTSZÓHÁZ KERTI "MAGIC VILLA HOUSE" MŰANYAG, ZÖLD+TÜRKIZ,169X110X126  

299249

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY ROMA FEHÉR MŰANYAG 190X73X37CM                      

299250

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY ROMA ZÖLD MŰANYAG 190X73X37CM                     

299251

CURVER KFT. KERT/KEMPING

GYEREKJÁTÉK "FUNTIVITY" MŰANYAG, ZÖLD+KÉK, 240X174X104               

299252

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY ROMA GRAFIT MŰANYAG 190X73X37CM                  

299253

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE" MŰANYAG, KÉK, 64X64X48            

299254

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK GYEREK"MONOBLOCK KIDS CHAIR" MŰANYAG, KÉK, 43X39X53       

299255

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL GYEREK"MONOBLOCK KIDS TABLE" MŰANYAG, RÓZSA, 64X64X48          

299256

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK GYEREK"MONOBLOCK KIDS CHAIR" MŰANYAG, RÓZSA, 43X39X53    

299257

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL GYEREK  "CONSTRUCT TABLE" MŰANYAG, KÉK+PIROS,51X51X44         

299258

CURVER KFT. KERT/KEMPING

GYEREKHÁZ "FOLDABLE" MŰANYAG, PIROS, 101,8X89,7X110,6                

299259

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZÉK ALACSONYTÁMLÁS DANTE CAPPUCINO MŰANYAG 57X57X79CM   

299846

CURVER KFT. KERT/KEMPING

FOTEL IOWA BARNA MŰRATTAN PÁRNÁVAL 62X60X85CM        

302478

CURVER KFT. KERT/KEMPING

CORFU FIESTA ÉTKEZŐ SZETT RATTAN HATÁSÚ HAT SZEMÉLYES BARNA         

302949

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA ,,ORLANDO"  BARNA MŰRATTAN TAUPE PÁRNÁVAL  2FOTEL     

303121

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CORFU II BOX BARNA-TAUPE

303421

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY ,,DAYTONA"  FEHÉR MŰRATTAN HATÁSÚ 195X65X22CM            

303778

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG "MANOR" 4X3 128X94X196CM SZÜRKE-FEHÉR

304820

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG MANOR 6X8DD 185,8X236,8X227CM SZÜRKE-FEHÉR

304821

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG FACTOR 8X8 256,5X255X243CM BEIGE-TAUPE

304822

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG FACTOR 8X11 256,5X331,5X243CM BEIGE-TAUPE

304823

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG OAKLAND 757 229X223,5X242CM BARNA-SZÜRKE 

304824

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG OAKLAND 759 229X287X242CM BARNA-SZÜRKE   

304825

CURVER KFT. KERT/KEMPING

SZERSZÁMOSHÁZ MŰANYAG OAKLAND 7511 229X350X242CM BARNA-SZÜRKE  

304826

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KÜLTÉRI SZEMETES TÁROLÓ STORE IT OUT ULTRA 177X113X143CM             

304827

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM MŰANYAG, KÖTÖTT HATÁSÚ, BÉZS    

307951

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM MŰANYAG, KÖTÖTT HATÁSÚ, HALVÁNYLILA 

307953

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM MŰANYAG, KÖTÖTT HATÁSÚ, SZÜRKE  

307955

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'L' 54X5X20,4CM MŰANYAG, KÖTÖTT HATÁS,KÖDÖS SZÜRKE  

307956

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,OLAJ SÁRGA   

307958

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,MELEG SZÜRKE  

307959

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,HALVÁNY LILA  

307960

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,ELEGÁNS SZÜRKE

307961

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'M' 36X36X22,5CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,KÖDÖS SZÜRKE 

307970

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,TÜRKIZ          

307972

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,MELEG SZÜRKE   

307979

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,LILA             

307981

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE 'S' 28X28X18CM MŰANYAG,KÖTÖTT HATÁS,HALVÁNY ZÖLD     

307984

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEM SPRINGFIELD BARNA 182X182X13CM  FA HATÁSÚ          

309159

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEM SPRINGFIELD SÖTÉTSZÜRKE 182X182X13CM  FA HATÁSÚ    

309163

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEMHEZ KIEGÉSZÍTŐ SZETT POST KIT 240 SPRINGFIELD BARNA       

309165

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEMHEZ KIEGÉSZÍTŐ SZETT POST KIT 240 SPRINGFIELD S.SZÜRKE    

309166

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEM  MALAGA  BARNA 182X103X13CM FA HATÁSÚ                  

309181

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEM MALAGA SÖTÉTSZÜRKE 182X103X13CM FA HATÁSÚ               

309187

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEMHEZ KIEGÉSZÍTŐ SZETT POST KIT 100 MALAGA SÖTÉT SZÜRKE     

309191

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERÍTÉSELEMHEZ KIEGÉSZÍTŐ SZETT  POST KIT 100 MALAGA BARNA      

309194

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ASZTAL "FUTURA" MŰANYAG 165X95X75CM CAPPUCCINO, 6 SZEMÉLYES UV ÁLLÓ   

311306

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA ROSARIO GRAFIT MŰANYAG FOTEL 62X60X89CM + ASZTAL     

311307

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ "M CYLINDER PLANTER"  RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG BARNA 36X36X37,3CM  

311308

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ "L CYLINDER PLANTER" RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG BARNA 43X43X44,3CM    

311309

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X18CM AKASZTHATÓ HOMOK SZÍNŰ    

311310

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KASPÓ FÜGGŐ RATTAN STYLE 35X35X22CM BARNA RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG         

311361

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ COZIE MŰANYAG 28X28X18CM FELAKASZTHATÓ  BARNA  

311362

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KASPÓ "CONIC" RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG 54X54X48,7CM BARNA           

311363

CURVER KFT. KERT/KEMPING

NAPOZÓÁGY DAYTONA CAPPUCINO MŰRATTAN HATÁSÚ 185X65X22CM          

311364

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI BÚTOR SZETT ,,ORLANDO" GRAFIT RATTAN HATÁSÚ 2 DB FOTEL 1 KANAPÉ + ASZTAL

311365

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI BÚTOR SZETT ORLANDO CAPPUCINO RATTAN HAT.2DB FOTEL 1KANAPÉ ASZTAL

311366

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA CHELSEA CAPPUCINO RATTAN HAT.2DB SZÉK, ASZTAL         

311367

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ÜLŐKE "KNIT" HOMOK KÖTÖTT HATÁSÚ MŰANYAG 57X57X31,5CM                  

311368

CURVER KFT. KERT/KEMPING

ÜLŐKE "KNIT" LILA KÖTÖTT HATÁSÚ MŰANYAG 57X57X31,5CM                    

311369

CURVER KFT. KERT/KEMPING

BBQ ASZTAL "UNITY XL" MŰANYAG BARNA 128X52X90CM31,5CM              

311370

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA ,,BAHAMAS" BARNA RATTAN HATÁSÚ FOTEL, KANAPÉ, ASZTAL 

311371

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA ,,BAHAMAS" GRAFIT RATTAN HATÁSÚ FOTEL, KANAPÉ, ASZTAL  

311372

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA "JAZZ" SZETT MŰANYAG CAPPUCINO 2 SZÉK, ASZTAL         

311374

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA "BLUES" SZETT MŰANYAG GRAFIT 2 SZÉK, ASZTAL         

311377

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA TARIFA LOUNGE SZETT RATTAN HATÁSÚ VILÁGOS SZÜRKE 

311379

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA DELANO FIESTA SZETT FA HATÁSÚ MŰANYAG CAPPUCCINO      

311380

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS RELAX SZETT RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG GRAFIT     

311381

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS RELAX SZETT RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG BARNA     

311382

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS FIESTA SZETT RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG GRAFIT    

311383

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA BAHAMAS FIESTA SZETT RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG BARNA     

311385

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KASPÓ MŰANYAG KÜLTÉRI URBAN BLOOMER 43L-ES BARNA 82X37,3X78CM     

311386

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI PAD 3 SZEMÉLYES "WLF TRIPLE" FA HATÁSÚ MŰANYAG 150X62X89CM BARNA 

311390

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI PAD 2 SZEMÉLYES "WLF" FA HATÁSÚ MŰANYAG 120X62X89CM BARNA      

311391

CURVER KFT. KERT/KEMPING

TÁROLÓ SZEKRÉNY "RATTAN STYLE" BARNA TALL SHED RATTAN HATÁSÚ 70X50X179CM 

311392

CURVER KFT. KERT/KEMPING

TÁROLÓ SZEKRÉNY "RATTAN STYLE" BARNA BASE SHED RATTAN HATÁSÚ 70X50X192CM 

311393

CURVER KFT. KERT/KEMPING

GYEREKASZTAL "CREATIVE FUN TABLE" MŰANYAG ZÖLD-LILA 79X56X50CM     

311429

CURVER KFT. KERT/KEMPING

GYEREK TALICSKA "KIDDIE'S GO"  MŰANYAG ZÖLD 38X35X61,5CM             

311430

CURVER KFT. KERT/KEMPING

VIRÁGTARTÓ CUBE L  MŰANYAG FAHATÁSÚ 40X40X40CM BARNA     

311431

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA2 "SALEMO" SZETT  RATTAN HATÁSÚ 2 FOTEL + KANAPÉ + ASZTAL  

319810

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA "MODUS" SZETT RATTAN HATÁSÚ MŰANYAG GRAFIT VARIÁLHATÓ     

319811

CURVER KFT. KERT/KEMPING

KERTI GARNITÚRA MOOREA SZETT KÖTÖTT HATÁSÚ MŰANYAG CAPPUCCINO       

319822

 

Szállító megnevezés

Megnevezés

Cikkszám

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNCKENŐOLAJ MC UNIVERSAL 1L      

271292

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

MOTOROLAJ MC UNIVERSAL 2T(LS) 1L  

97359

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNCKENŐOLAJ MC UNIVERSAL 5L      

271294

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÁGÓESZKÖZ SZETT                  

301438

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ CLASSIC 12,7MM 20M          

282580

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖLTŐELEM GYORS  12,7MM           

292862

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT FLEX TÖMLŐ 1/2˝ 20M 12,7MM

294702

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC ÁGVÁGÓ OLLÓ 680MM         

294730

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM 19,05MM BELSO MENETTEL   

292857

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

METSZŐOLLÓ B/M1                   

311356

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖLTŐELEM GYORS VÍZSTOP 12,7MM    

292860

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT HIGHFLEX 3/4˝ 19,05MM

283914

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT FLEX TÖMLŐ 3/4˝ 25M 19,05MM

294718

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT FLEX 1"             

283917

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KERTI SZERSZÁMKÉSZLET             

301434

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZŐLŐMETSZŐ OLLÓ CLASSIC          

312741

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖLTŐELEM GYORS  19,05MM          

292863

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT FLEX 1/2˝           

283913

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT HIGHFLEX TÖMLŐ 12,7MM 20M 

294715

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ CLASSIC 12,7MM 50M          

282583

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ CLASSIC 19,05MM 50M         

282593

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT HIGHFLEX 12,7MM 50M 

294799

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

METSZŐOLLÓ 'L' ALUMINIUM          

312740

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMBISYSTEM KERTI FŰRÉSZ          

294725

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT FLEX 3/4˝ 19,05MM   

283912

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ CLASSIC 19,05MM 20M         

282591

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖLTŐELEM GYORS VÍZSTOP 19,05MM   

292861

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

METSZŐOLLÓ AKCIÓS                 

186513

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT HIGHFLEX TÖMLŐ 25M 19,05MM

294719

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM 12,7MM BELSO MENETTEL    

292855

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ADAPTER BELTÉRI VÍZCSAPHOZ        

216263

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐDOBOZ FALI                   

294724

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐKÉSZLET 0,325 4,8MM        

271950

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ BASIC 12,7MM 20M            

282594

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM 25,4MM BELSO MENETTEL    

292856

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOMBSEPRŰ ÁLLÍTHATÓ MŰANYAG       

301435

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

INDULÓKÉSZLET 19,05MM             

292864

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNC 40CM(16˝) 3/8˝ 1,3MM 56SZEM  

271932

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FEJSZE UNIVERZÁLIS 900B           

297433

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT LOCSOLÓPISZTOLY           

311352

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

JAVÍTÓELEM 12,7MM                 

292858

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐTARTÓ FALI                   

80282

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNC 35CM(14˝) 3/8˝ 1,3MM 52SZEM  

271930

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

JAVÍTÓELEM 19,05MM                

292859

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐKÉSZLET 3/8 4MM            

271949

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GYÖMÜLCSFELSZEDŐ KÉSZLET 130CM    

316280

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FEJSZE UNIVERZÁLIS 1000A          

297436

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CS-TELESZKÓPOS RÚD 390CM          

303273

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐTARTÓ FALI                   

294723

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐ 4MM 2DB/CSOMAG            

271952

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNC 40CM(16˝) 3/8˝ 1,3MM 55SZEM  

271931

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

METSZŐOLLÓ A/S                    

311355

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSATLAKOZÓ                        

168987

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC ÁGVÁGÓ OLLÓ 480MM         

294733

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VIRÁGLAPÁT CLASSIC                

312739

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ COMFORT FLEX 12,7MM 50M     

294798

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

MOTOROLAJ MC UNIVERSAL 4T 0,6L    

271272

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐDOB TÖMLŐVEL CLASSIC         

257775

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐ 4,8MM 2DB/CSOMAG          

271955

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOCSOLÓ TISZTÍTÓ                  

292866

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÁTMENETI ELEM VÍZMEGÁLLÍTÓVAL PROFI

80306

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐNYÉL                       

271959

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐ 4,5MM 2DB/CSOMAG          

271954

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐ BASIC 19,05MM 25M           

282595

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ TURBINÁS TALPPAL         

294696

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FANYÉL COMBY SYSTEM 130CM         

157487

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ CLASSIC 510 FSC  

234652

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FŰLEVEGŐZETŐ COMBY SYSTEM         

80222

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KISKAPA COMBISYSTEM               

312742

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

4-UTAS ELOSZTÓ                    

226194

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

VEZETŐLEMEZ 35CM(14˝) 3/8˝ 1,3MM  

271926

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ COMFORT 700T     

184780

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC ÖNTÖZŐFEJ TÖBBFUNKCIÓS    

294693

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZELOSZTÓ 2-UTAS 12,7MM-ES ÉS    

159024

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

BUBORÉKOSÍTÓ MENETES ELEM         

80177

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 2,4MM 90M                   

271946

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC ÖNTÖZŐFEJ VIRÁGÁGYÁSHOZ   

303265

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FEJSZE UNIVERZÁLIS 1400A          

297440

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSATLAKOZÓELEM SZABÁLYOZÓ SZELEPPEL

80192

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

NÉGYSZÖGESŐZTETŐ AQUAZOOM         

80227

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMBISYSTEM KERTI FŰRÉSZ          

294729

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

VEZETŐLEMEZ 40CM(16˝) 3/8˝ 1,3MM  

271929

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FANYÉL COMBY SYSTEM 150CM         

157488

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

BASIC NÉGYSZÖGESŐZTETŐ POLO220    

301415

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOMBSEPRŰ COMBY SYSTEM            

80196

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐ 5,5MM 2DB/CSOMAG          

271956

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMBISYSTEM VIRÁGLAPÁT            

311360

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KESZTYŰ KERTI ÜLTETÉSHEZ 9/L-ES   

303264

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KAPA KERTI COMBY SYSTEM SZÍV ALAKÚ

80214

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FLEXCONTROL ÖNTÖZŐ COMPUTER       

294698

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

2-UTAS ELOSZTÓ                    

226193

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOMBSEPRŰ COMBY SYSTEM 43CM       

80195

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GEREBLYE COMBY SYSTEM 36CM        

80208

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KERTI KESZTYŰ ˝S˝                 

294727

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐELEM PROFI SYSTEM            

80308

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

EASYCONTROL ÖNTÖZŐ COMPUTER       

294699

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

NÉGYSZÖGESŐZTETŐ AQUAZOOM         

80226

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

Y-ELEM                            

168992

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZMEGÁLLÍTÓ SZABÁLYOZÓ           

80190

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

INDULÓKÉSZLET 12,7MM              

292865

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMFORT ÖNTÖZŐFEJ TÖBBFUNKCIÓS    

311354

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

GYÚJTÓGYERTYA RCJ7Y               

271934

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM CSUKLÓS 12,7-15,88-19,05MM

216261

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GYOMKIHÚZÓ MUNKAMÉLYSÉG:14,5CM    

312738

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

RESZELŐ LAPOS 6MM                 

271957

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

T380-AS ESŐZTETŐ                  

187496

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 1,3MM 15M                   

271937

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM PROFI RENDSZER           

80297

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM PROFI RENDSZER           

80296

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

VEZETŐLEMEZ 40CM(16˝) 3/8˝ 1,3MM  

271927

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PRÉMIUM TISZTÍTÓ LOCSOLÓPISZTOLY  

311353

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 2MM 15M                     

271942

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FÉMSEPRŰ COMBY SYSTEM ÁLLÍTHATÓ   

80198

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC LOCSOLÓ KÉSZLET           

301437

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSAPELEM 19,05MM                  

80184

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

VEZETŐLEMEZ 40CM(16˝) 3/8˝ 1,3MM  

271928

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

HOSSZABBÍTÓNYÉL COMBY SYSTEM      

158594

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FŰRÉSZ COMFORT KERETES 760        

218797

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TALAJLAZÍTÓ COMBY SYSTEM 9CM      

80206

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÜLTETŐ KESZTYŰ ˝M˝MÉRET           

294732

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÜLTETŐ KESZTYŰ ˝S˝MÉRET           

294731

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSATLAKOZÓKÉSZLET SP-PROFI        

80011

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LÁNC 45CM(18˝) 3/8˝ 1,3MM 62SZEM  

271933

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FANYÉL COMBY SYSTEM 180CM         

157489

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

PARTNER SZÖGHAJTÁSZSÍR            

144668

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

OGS ÁTMENETI TÖMLŐELEM            

303268

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZABÁLYOZÓSZELEP                  

80193

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

RÉPAKAPA COMBY SYSTEM 18CM        

80210

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

GYERTYAKULCS 13X19 T              

271986

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GYŰRŰ O 5DB/CS                    

80436

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KERTI KESZTYŰ ˝M˝                 

294728

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KESZTYŰ KERTI 6/XS MÉRET          

303263

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSATLAKOZÓ ELEM                   

80166

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZMEGÁLLÍTÓ SZABÁLYOZÓ           

80191

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GYOMKAPA COMBY SYSTEM 16CM        

80202

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM 25MMX19,05MM KÜLSŐ KIMENET.

187512

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FELÜLET ESŐZTETŐ                  

294697

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GEREBLYE COMBY SYSTEM KICSI 18,5CM

80209

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

OLLÓ FŰNYÍRÓ CLASSIC              

218789

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ADAPTER                           

80437

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

GYERTYAKULCS 16X17 T              

271985

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

GYERTYAKULCS 13X16 T              

271987

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓ ELEM           

80165

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

MD-SZERELÉSI SEGÉDELEM            

226198

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 1,6MM 15M                   

271939

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 1,5MM 15M                   

271938

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM 25MMX19,05MM KÜLSŐ KIMENET.

187514

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

DAMIL 2,4MM 15M                   

271944

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 2X5M          

272075

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 6M            

272080

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

BASIC PIRAMIS ESŐZTETŐ            

301414

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMÍTÉS KÉSZLET 901-ES CSAPELEMHEZ

79930

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMÍTÉS KÉSZLET MICRO-DRIP        

80164

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ ESŐZETŐ                 

81773

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖTŐELEM 25MMX19,05MM             

187504

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ LESZÚRHATÓ TWIST         

257772

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMÍTÉS KÉSZLET 902-ES CSAPELEMHEZ

79931

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PROGRAMOZÓ EGYSÉG                 

79942

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÉGCSEPEGTETŐ MICRO-DRIP 2L 25DB/CS

79954

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÉGCSEPEGTETŐ MICRO-DRIP 4L 25DB/CS

79955

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VEZETÉKCSO MICRO-DRIP 15M 12,7MM  

79958

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VEZETÉKCSO MICRO-DRIP 50M 12,7MM  

79959

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ALAPELEM MICRO-DRIP 2000          

79963

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ALAPELEM 1 MICRO-DRIP             

79964

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ FÚVÓKA MICRO-DRIP 360   

79968

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ FÚVÓKA MICRO-DRIP 180   

79969

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ FÚVÓKA MICRO-DRIP 90    

79970

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ ESŐZTETŐ FORGÓ MICRO-DRIP

79971

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSÍKFÚVÓKA MICRO-DRIP 5DB/CS      

79972

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖDFÚVÓKA MICRO-DRIP 5DB/CS       

79973

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSÍKFÚVÓKA MICRO-DRIP VÉG 5DB/CS  

79974

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZABÁLYOZÓSZELEP MICRO-DRIP 5DB/CS

79975

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

HOSSZABÍTÓCSŐ MICRO-DRIP 24CM     

79977

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÉGCSEPEGETŐ MICRO-DRIP 10DB/CS   

79983

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

FÚVÓKA MICRO-DRIP 6 FELÜLETŰ      

79985

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ KÖR VARIO                

80154

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ KÖR                      

80155

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOCSOLÓ KÖR TÜSKÉVEL 130M2        

80157

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

LOCSOLÓ PROFI SYSTEM              

80161

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ZUHANYZÓ KERTI PALETTÁN           

80592

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CLASSIC NÉGYSZÖGESŐZTETŐ          

80598

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VEZÉRLŐELEM                       

116568

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZELEP MÁGNESES                   

116569

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ KÖR SAMBA                

128499

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ FÚVÓKA SPRINKLER SYSTEM 

146508

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÉGCSEPEGTETŐ MICRO-DRIP 2L 10DB/CS

146881

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ZÁRÓTÖMÍTÉS MICRO-DRIP 5DB/CS     

146885

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSOTARTÓ MICRO-DRIP 12,7MM 3DB/CS 

146887

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

T-ELEM MICRO-DRIP 12,7MM 2DB/CS   

146888

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

T-ELEM PERMETEZO FÚVÓKÁHOZ        

146890

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖTOELEM MICRO-DRIP 12,7MM 3DB/CS 

146899

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ZÁRÓSZELEP MICRO-DRIP 12,7MM      

146901

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSŐBILINCS MICRO-DRIP 12,7MM      

146905

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM MICRO-DRIP 12,7MM          

146907

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZELEPDOBOZ V1                    

155157

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZELEPDOBOZ V3                    

155158

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSEPEGTETŐ CSŐ MICRO-DRIP         

184779

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SZŰRŐ KÖZPONTI                    

187421

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ESŐZTETŐ SÜLLYESZTETT             

187498

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

T100-AS ESŐZTETŐ                  

187499

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VEZETÉKCSŐ 25M 25MM               

187500

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VEZETÉKCSŐ 50M 25MM               

187501

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZTELENÍTŐ SZELEP                

187503

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖTŐELEM 25MMX25,4MM              

187505

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖTŐELEM 25MMX25,4MM              

187506

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

T-ELEM 25MM                       

187507

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM 25MM                       

187508

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

KÖTŐELEM 25MM                     

187509

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ZÁRÓELEM 25MM                     

187510

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM 25MMX12,7MM KÜLSŐ KIMENETTEL

187511

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

L-ELEM 25MMX12,7MM KÜLSŐ KIMENETTEL

187513

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ COMFORT 400      

226185

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

IMPULZUS KÖR- ÉS SZEKTORESŐZTETŐ  

226189

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TURBINÁS ESŐZTETŐ                 

226192

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

MD-SZABÁLYOZHATÓ VÉGCSEPEGTETŐ,   

226196

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SAROK ELEM TÖMLŐK CSATLAKOZTATÁSÁRA

236473

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

SAROK ELEM TÖMLŐK CSATLAKOZTATÁSÁRA

236474

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CSATLAKOZÓ DOBOZ CSEPEGTETŐ RENDSZ.

236865

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZKONNEKTOR FÖLD ALATTI VÍZVÉTELI

236866

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

NÉGYSZÖGESŐZTETŐ POLO 280         

257766

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÖNTÖZŐKOMPUTER C 1030 PLUS        

257767

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZELOSZTÓ AUTÓMATA               

257773

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

GYÚJTÓGYERTYA JR19 FŰNYÍRÓGÉPEKHEZ

271935

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

HEVEDER KASZÁKHOZ-BOZÓTVÁGÓKHOZ   

272036

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 2X8M          

272074

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 10M           

272076

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,3MM 6M            

272077

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 4M            

272078

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 8M            

272079

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 6M            

272081

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 1,5MM 2X5M          

272082

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

ORSÓ DAMILLAL 2MM 4M              

272083

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÖNTÖZŐRÚD                         

294691

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ZOOMMAXX NÉGYSZÖGESŐZTETŐ         

294695

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

NÉGYSZÖGESŐZTETŐ SÜLLYESZTETT OS140

294700

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

CS- ÁLLÍTHATÓ LOMBSEPRŰ           

303270

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

PERMETEZŐ ESŐZTETŐ TÖMLŐELEMMEL   

303277

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

COMBISYSTEM FUGAKAPARÓ            

311359

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

MD INDULÓKÉSZLET ÖNTÖZÉSHEZ "S"   

314313

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÁGVÁGÓ STARCUT 160CM "T"MARKOLATTAL

319143

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZMEGÁLLÍTÓ PREMIUM              

319144

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

VÍZMEGÁLLÍTÓ PREMIUM              

319145

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐELEM PREMIUM                 

319146

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐKOCSI "AQUAROLL S"           

319147

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TÖMLŐKOCSI "AQUAROLL L EASY"      

319148

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

GYÜMÖLCSSZÜRETELŐ COMBISYSTEM     

319149

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

TERASZSEPRŰ COMBISYSTEM           

319150

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ERESZCSATORNA TISZTÍTÓ            

319151

HUSQVARNA MO KFT (GARDENA

ÖNTÖZŐFEJ KÉSZLET CLASSIC         

320515

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

LOMBSZÍVÓ  ERGOJET GARDENA        

310035

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

FŰKASZA BENZINES                  

311329

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

FŰKASZA BENZINES  B33 B           

311330

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

FŰNYÍRÓ BENZINES CLASSIC M51-110M 

311332

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

FŰNYÍRÓ BENZINES CLASSIC M51-150R 

311333

HUSQVARNA MAGYARO. KFT. 

FŰNYÍRÓ BENZINES CLASSIC M56-140WF

311334

 

 1. számú melléklet

A sorsjeggyel megnyerhető Curver termékek listája:

 

 

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Termékfoglalás

  A megrendelt terméket akár 5 napig lefoglaljuk Önnek!
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével