Oldal tetejére

Veszélyességi piktorgamok


GHS08

Lenyelve és a légutakba kerülve egészségre káros

GHS07
Légúti, -bőr, - szem irritatív / ártalmas hatású
GHS06

Mérgező hatású

GHS05
Fémekre korrozív hatású, bőrre maró hatású
GHS04
Nyomás alatt lévő gáz
GHS03
Oxidáló hatású
GHS02
Tűzveszélyes gáz, gőz, folyadék, aeroszol, szilárd anyag
GHS01
Instabil robbanóanyag
GHS09
Környezeti veszély