Oldal tetejére

Ünnepelje velünk székesfehérvári áruházunk megújulását és nyerjen értékes ajándékokat!

„Jó hírt hoztunk: Újranyitunk!” nyereményjáték
Vásároljon 2019. szeptember 5. és 2019. szeptember 18. között, legalább 10.000 Ft összértékben a megújult székesfehérvári Praktikerben (8000 Székesfehévár, Balatoni út 44-46.), és megajándékozzuk egy nyereményszelvénnyel. A szelvény pontos kitöltése után nincs más dolga, mint azt bedobni az áruházban kihelyezett gyűjtőurnába, mi pedig szorítunk, hogy az Öné legyen a 3 értékes főnyeremény egyike! A résztvevők között egy Bosch akkus fúró csavarozót, egy Bosch 1700W-os magasnyomású mosót és egy Bosch ARM3200 elektromos fűnyírót sorsolunk ki. A vásárlást igazoló eredeti bizonylatot a nyeremény átvételéig mindenképpen őrizze meg!
A részletes játékszabályzat itt található: „Jó hírt hoztunk: Újranyitunk!” játékszabályzat

A székesfehérvári áruházunkról

A székesfehérvári áruház különleges a vidéki áruházak között, hiszen egy rövid ideig – 3 évig - társa is akadt a városban. 1998-ban mikor megnyitottuk a régi, belváros Budai úti áruházunkat, senki nem gondolta, hogy hamarosan kinövi magát és 2011-ben költözni kell. 2008-ban a vezetőség döntése alapján egy új, korszerű áruházat nyitottunk a Balatoni úton és 3 évig egyszerre 2 áruházunk működött profin összedolgozva. Ezt annak is köszönhetjük, hogy szakmailag nagyon erős és csapatként összetartó szakembergárdával rendelkezünk. Dolgozóink mindig támogatják áruházunkat tudásukkal, kedvességükkel, akaratukkal és rátermettségükkel, hogy mindenki elégedetten távozzon áruházunkból vásárlás után és később vissza is térjen hozzánk. A vásárlók ezért szívesen jönnek ide, sokan közülük évek óta akár napi szinten is a Praktiker visszajáró „vendégei”.  Elmondásuk szerint itt szakszerű segítséget, egyre bővülő és trendet követő termékpalettát találnak és kimerítő, szakszerű szakmai segítséget kapnak. 
Nagyon örülünk, hogy megújul áruházunk, ami a vásárlók számára sokkal jobb vásárlási élményt, munkatársaink számára pedig egy szebb környezetet, és jobb eladási lehetőségeket jelent. Több osztályunkon bővül a választék és így biztosítani tudjuk a nagy áruházak kínálatát a székesfehérvári vásárlók számára is (pl. festékosztály és virágok). 

Pár fénykép átalakult áruházunkról

     

     

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A „Jó hírt hoztunk: Újranyitunk!” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.        A Praktiker Kft. (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Jó hírt hoztunk: Újranyitunk!” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett.

                A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Clair & Curtis Communication Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27., a továbbiakban Lebonyolító) látja el.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.        A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban Játékos/Érintett).

2.2          A Játékos a promóció ideje alatt (i) a székesfehérvári Praktiker áruházban (a továbbiakban Áruház), vagy (ii) online (www.praktiker.hu oldalon keresztül) Székesfehérvár áruházi, személyes átvételi módot választva vagy (iii) telefonon (callcenteren keresztül) bonyolított vásárlással Székesfehérvár áruházi, személyes átvételi módot választva legalább 10.000 Ft értékben vásároljon, mely esetben (online és telefonos vásárlás esetén az áruházi átvétellel egyidejűleg, egyéb esetben a vásárlással egyidejűleg) egy darab nyereményszelvényt kap, melyet hiánytalanul kitöltve (melynek keretében megadja az alábbi adatait: név/vállalkozás neve, lakcím/székhely, emailcím (vállalkozás esetén kapcsolattartói), mobiltelefonszám (vállalkozás esetén kapcsolattartói), vásárlást igazoló blokk AP kódja) és az áruházban kihelyezett gyűjtőurnába bedobva részt vehet a nyereménysorsolásban.

A nyereményjátékban való részvétel érvényességi feltétele, hogy a Játékos a nyereményszelvény kitöltésekor a jelen Játékszabályzatot és az ebben foglalt Adatkezelési feltételeket egyértelműen (beikszelve) elfogadja.

2.3          A nyereményjátékban való részvétel érvényességi feltétele, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot a nyeremény átvételéig megőrizze és a Szervező részére bemutassa.

2.4.        A Játékban a Praktiker webshopjában (a www.praktiker.hu oldalon) vagy telefonon (callcenteren keresztül) leadott rendelések csak abban az esetben vesznek részt és az ilyen rendelések csak akkor jogosítanak nyereményszelvényre, ha a rendeléseket a promóció ideje alatt adták le, és az így megrendelt termékek átvétele a székesfehérvári Praktiker áruházban, a vásárló által személyesen – a Játék időtartama alatt - megtörténik.

2.5.        A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.6.        Amennyiben a Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Játékból kizárásra kerül.

2.7.        Amennyiben a Játékos a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot nem őrzi meg, nyereményszelvénye érvénytelennek minősül és a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.9.        Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok vagy nyereményszelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő bizonylat, illetve nyereményszelvény érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a bizonylat, illetve nyereményszelvény tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban a Szervező megítélése szerint csalást/hamisítást követ el.

2.10.      A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a nyereményszelvényén feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.11.      A nyereményszelvény hiányosságáért/hibájáért (pl. kódelírás, névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1.        A Játékban a 2019.  szeptember 5. és 2019. szeptember 18. napja közötti vásárlások bizonylataival és ezen időtartam alatt kapott nyereményszelvényekkel lehet részt venni, azzal, hogy részvételhez szükséges nyereményszelvény bedobásának legkésőbb 2019. szeptember 18. napján 19:59:59 percig meg kell történnie, azaz az áruházban kihelyezett gyűjtőurnába az áruház zárásáig be kell dobni a hiánytalanul kitöltött nyereményszelvényt.

 1. A NYEREMÉNY, SORSOLÁS, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1.        A Játékban résztvevő Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Fődíj: 1 díj: Bosch akkus fúró csavarozó 18v (br. 89.990 Ft)

2.díj: 1 db Bosch 1700W-os magasnyomású mosó (br. 59.990 Ft)

3.díj: 1 db Bosch ARM3200 elektromos fűnyíró (br. 26.990 Ft)

 

4.2.        A sorsolás időpontja: 2019. szeptember 20., péntek 12 óra. A sorsolás helyszíne: Praktiker Magyarország Kft. székesfehérvári áruháza. 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik.

A sorsoláson a hiánytalanul kitöltött nyereményszelvények közül egy darab fődíj nyertes, egy darab 2. díj nyertes, egy darab 3. díj nyertes, egy darab 1. számú, egy darab 2. számú és egy darab 3. számú tartaléknyertes nyereményszelvény kerül kisorsolásra.

A nyerteseknek (a továbbiakban Nyertesek) és a tartaléknyerteseknek (a továbbiakban Tartaléknyertesek) azok a személyek fognak minősülni, akik a nyertesként (tartaléknyertesként) kisorsolt nyereményszelvénnyel saját nevükben regisztráltak.

A Nyeremények átvételének feltétele a vásárlást igazoló eredeti bizonylat bemutatása. A vásárlást igazoló bizonylat elvesztése esetén felelősséget a Szervező nem vállal.

4.3.        Szervező a Nyerteseket a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a nyereményszelvényen megadott e-mailen három alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertesek értesítését annak sikertelensége esetén további alkalmakkor is megkísérelje.  A Nyertesek válasz e-mailben kötelesek az emailértesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést (a továbbiakban Nyereményigénylés). Szervező a Nyertes részére a nyeremény átadását a sorsolást követő 90 napos jogvesztő határidőn belül biztosítja.

A Nyeremény kizárólag 18 éven felüli személynek adható át, és ennek megfelelően a Nyertes köteles az értesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követően, legkésőbb a sorsolást követő 90 naptári napos jogvesztő határidőben (2019. december 19-ig) a személyazonosságát érvényes személyes okmányokkal, és vállalkozás esetében a törvényes képviselői minőségét cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal/aláírás mintával igazolni, továbbá a vásárláskor kapott bizonylatot és a nyereményszelvényt a Szervező részére átadni. 

4.4.        A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre nem válthatóak. A nyereményadót a Szervező köteles megfizetni, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

4.5.        Amennyiben a Nyertesek nyereményszelvénye bármely okból érvénytelen vagy a Nyertesek bármelyike a Játékból bármely egyéb okból kizárásra kerül, az adott Nyertes helyére kisorsolt Tartaléknyertes válik jogosulttá a sorsolt Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak. A Tartaléknyertes a nyeremény átvételére az értesítés visszaigazolásától (Nyereményigénylés) számított 90 napos jogvesztő határidőn belül jogosult.

4.6.        A Szervező a sorsolás eredményét a honlapján és facebook oldalán közzéteszi a sorsolás napját követő, első munkanapon, legkésőbb 2019. szeptember 23. napjáig. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertesek neve és lakóhelye/székhelye (kizárólag településnév) jelenik meg, amely közzétételhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja.

4.7.        Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményeket nyilvános rendezvény keretében adja át a Nyerteseknek, ahol a sajtó, illetve egyéb médiumok képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a Nyertesekről is külön hozzájáruló nyilatkozatuk alapján hang- és képfelvétel készülhet, a nevük és lakóhelyük/székhelyük (kizárólag településnév) közzétételre kerülhet. A sajtó képviselői önálló adatkezelők, így a Szervező nem felelős a sajtó adatkezelési tevékenységéért.

4.8.        Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 1. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1.        A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. A jelen szabályzatban Lebonyolítóként megjelölt vállalkozás és a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft adatfeldolgozóként működik közre.

A Játékban történő részvételhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és elfogadják a jelen Nyereményjáték szabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 1. nyertesség esetén a https://www.praktiker.hu oldalon vagy erről nyíló aloldalon, illetve a Szervező facebook oldalán nevüket és lakcímüket/székhelyüket (kizárólag a település megjelölésével) és – külön hozzájárulásuk alapján - a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 2. megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játék lebonyolítása (beküldött nyereményszelvények ellenőrzése, sorsolás, Nyeremények kiosztása, adókérdések rendezése) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb a Sorsolást követő napig, a Tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, valamint a Nyereményeket átvevő Nyertesek megadott személyes adatait, illetve a Nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a nyeremény átadásának napjától számított 8 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig megőrizze, majd ezt követően törlölje. Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja);
 3. megadott személyes adataikat a Szervező az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa: NeoSoft Informatikai Szolgáltató , 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. (a továbbiakban Adatfeldolgozó), illetve Clair & Curtis Communication Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27.;
 4. a Nyertesek külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesekről a Nyeremény átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja;
 5. a Játékban való részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat és az abban foglalt adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését. 

5.2.        A Játék kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket:

 1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Praktiker Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-669019

Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.  

Adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft. (2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.), képviselője: Dr. Kulcsár Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: kulcsar.zoltan@ppos.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a sikeres regisztrációnak és a nyeremény átadásának.

Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

III.          Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (beküldött nyereményszelvények ellenőrzése, sorsolás, Nyeremények kiosztása, adókérdések rendezése).

 1. Az érintettek köre

A Játékban a nyereményszelvényt kitöltő természetes személyek illetve vállalkozások esetében azok képviseletében eljáró személyek.

 1. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a következő adatokat kezelheti:

Természetes személy esetén:

 1. név; b) e-mail cím; c) mobiltelefonszám d) lakcím

Vállalkozás esetén:

 1. kapcsolattartó e-mail címe b) kapcsolattartó mobiltelefonszáma

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem vehet részt a Játékban.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Sorsolást követő 5. napig, a tartalékléknyertesek személyes adatai a nyeremény átadásáig, a Nyertesek személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig kerülnek tárolásra és kezelésre. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

VII. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

VIII. Az érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával a Szervezőnél.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő info@praktiker.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Mester u. 87.  szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken vagy az Adatkezelő adatvédelmi auditorához fordulhat az alábbi linken: www.ppos.hu/audit.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)  előtt.

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

5.3.        A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Az Érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremények átadása előtt kérelmezi.

5.4.        A Szervező részletes Adatkezelési szabályzata elérhető a https://www.praktiker.hu/adatvedelem honlapon.

5.5.        A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a https://www.praktiker.hu/szekesfehervarnyeremenyjatek címen érhető el.

 

 1. FELELŐSSÉG

6.1.        A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

6.2.        A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.praktiker.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a Nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3.        A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, Nyeremények megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

6.4.        A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertesség esetén jogosult ellenőrizni.

6.5.        Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1.        Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

7.2.        A Szervező jelen Játékszabályzat és a Játékban megnyerhető Nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a Játékosok érdekeit nem sértheti.

 

Budapest, 2019. augusztus 15.

 

Praktiker Kft.

Szervező

 

Hasznos volt ez az oldal?

 • Kérdése van?

  Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére!
 • Országos szállítás

  Gyors és biztonságos. Termék kiszállítás az ország bármely területére.
 • Áruházi átvétel

  Az Ön által kiválasztott áruházunkban személyesen átveheti megrendelését.
 • Termékfoglalás

  A megrendelt terméket akár 5 napig lefoglaljuk Önnek!
 • Törzsvásárló

  Használja ki Ön is a Praktiker Plusz Törzsvásárlói Programunk előnyeit!
 • Fogyasztóbarát

  Fogyasztói jogról közérthetően. Rajzos tájékoztató az Ön jogairól!
 • Szakemberkereső

  Találja meg az Önnek megfelelő szakembert a fix24.hu segítségével